3D Cell Explorer-fluo

3D Cell Explorer-fluo je naplněním vašich výzkumných snů v mikroskopii. Kombinuje výhody neinvazivní buněčné tomografie a multikanálové epi-fluorescence! Tento mikroskop je účinným nástrojem pro vědce tím, že umožňuje kombinovat ne-invazivní 3D tomografii s fluorescenčními markery, vede k rozšíření možností buněčného výzkumu a pochopení komplexní intracelulární dynamiky a struktury. Je řešením k odstranění nevýhod samostatné fluorescenční mikroskopie.

3D Cell Explorer-fluo mikroskop disponuje 3 fluorescenčními kanály a je kompatibilní s inkubátorem, který lze umístit na stoleček mikroskopu.

Nedílnou součástí mikroskopu je volně dostupná plná verze softwaru STEVE, který je intuitivním a uceleným nástrojem pro získání a zpracování obrazových informací.

 3D Cell Explorer - fluo

  • Máte zájem kombinovat a ověřovat ne-invazivní 3D tomografii pomocí fluorescence?
  • Nechce být limitovaní fluorescenčními mikroskopickými technologiemi a otevřít nové možnosti pro vaše experimenty?
  • Zajímá vás analýza až 10-ti buněčných markerů zároveň?

Dostupné fluoresceční konfigurace:

  1. DAPI konfigurace: DAPI + FitC + TritC
  2. Konfigurace pro zobrazování živých buněk: FitC + TritC + Cy5
  3. Vše v jednom*: DAPI + FitC + TritC / Cy5 

*TritC a Cy5 excitační filtry jsou výměnné na kanálu 3

Stránky výrobce Nanolive naleznete zde.

Pokud vás zajímají další informace, chtěli byste si vyzkoušet mikroskop na vašich buňkách nebo máte zájem o konzultaci s naším produktovým specialistou, pište na adresu: dgg [at] hpst.cz nebo volejte Michaelu Pluskalovou: 736 606 878.

Brožury, Technické specifikace