Pathway Architect

Integrovaný panel nástrojů pro analýzu metabolických cest a biologickou kontextualizaci

Geny a proteiny interagují v biochemických drahách, které navozují biologické procesy spojené s patologickými poruchami. GeneSpring 13.0 poskytuje možnosti modelování, které výzkumníkům umožňují tyto sítě rychle generovat a zkoumat. Prostřednictvím algoritmů a databází druhově specifických interakcí můžete vytvořit širokou škálu typů sítí zahrnující cílové dráhy a regulátory, transkripční regulátory, biologické procesy, event. Hledání nejkratších propojení mezi entitami. Sítě mohou být také vytvořeny i na základě uživatelem zadaných MeSH podmínek

 

GeneSpring Support Portal

Manuály a protokoly naleznete zde.

 

Určeno pouze pro výzkum, ne pro diagnostické účely.

Aplikace

Brožury, Technické specifikace