Multiple Affinity Removal System LC Column

Tento systém obsahuje několik samostatně objednatelných komponentů (kolony, pufry a spotřební zboží), které závisejí na typu vzorku a další. Komponenty se objednávají samostatně.

  1. Imunoafinitní kolonky – PEEK kolonky obsahující afinitní resin a standardní přípojky pro LC (kapalnou chromatografii), kompatibilí s většinou pump a jiných nástrojů pro LC. Kolony obsahují Human 14Human 7Human 6Human Albumin/IgGHuman Albumin, a  Mouse 3 
  2. Optimalizované pufry – 2 patentované pufry používané při chromatografii (pufr A) pro loading, ekvilibraci a promývání kolonek; (pufr B) pro eluci získaných proteinů.
  3. Centrifugační filtry a koncentrační kolonky -   praktické centrifugační  filtry (0.22 µm filtry pro přečištění vzorku před injekcí) a koncentrační kolonky (pro zakoncentrování proteinů přítomných v malé koncentraci ve flow-through frakcích po chromatografii). Agilent  mRP-C18 column je nová alternativa  pro frakcionci, koncentraci a odsolování immunodepleted serum