Lidský klinický exom

SureSelect Clinical Research Exome, vyvinut ve spolupráci s vědci z Emory University a z dětské nemocnice ve Philadephii, je výsledkem snahy nejdříve definovat a vybrat cílové mutace asociované s ...
SureSelect Focused Exome je vysoce cílený nástroj umožňující analýzu mutací asociovaných s genetickými poruchami s hlubokým pokrytím i na stolních sekvenátorech. Tento design umožňuje dosáhnout...
Platforma SureSelect pro Target Enrichment vám umožňuje zaměřit svůj výzkum do oblastí, které jsou pro vás nejdůležitější, a to jak v případě, kdy analyzujete exom, tak i v případě, kdy potřebujete...
Klinicky relevantní obsah byl nashromážděn na Univerzitě Emory a v Dětské nemocnici ve Filadelfii a přidán do Human All Exon V6 jako základ. Takto vzniklo nejkomplexnější klinické exomové řešení na...
SureSelect Focused Exome je vytvořen k přesné analýze cílů spojovaných s konkrétními nemocemi. Je vytvořen tak, že i na stolním sekvenátoru pokryje širokou škálu vzorků. Tento produkt poskytuje 20 a...
Nový SureSelect Human All Exon V7 poskytuje nesrovnatelné pokrytí, kterého je dosaženo pomocí nového designu. Při jeho navrhování byl použit genome GRCh38/hg38 a zaměřuje se pouze na kódující oblasti...
SureSelect Human All Exon V6 je vysoce výkoný výrobek, který je schopný zaměřovat více cílů a má širší škálu působnosti. Například je schopen zaměřovat složitější oblasti, na které se zaměřují...
Agilent SureSelect Non-human exomes jsou vytvořené tak aby zaměřovaly kódující sekvence, což zajišťuje nejlepší a nejvyšší sekvenační specificitu a umožňuje přípravu vrozků pro sekvenaci do dalšího...
Tento výrobek je vedoucí SureSelect platforma, kterou Agilent nabízí. Zajišťuje kompletní portfolio katalogový a speciálních výrobků, což zajišťuje flexibilitu, kterou potřebujete od objevu po...