Lidský klinický exom

SureSelect Clinical Research Exome, vyvinut ve spolupráci s vědci z Emory University a z dětské nemocnice ve Philadephii, je výsledkem snahy nejdříve definovat a vybrat cílové mutace asociované s ...
SureSelect Focused Exome je vysoce cílený nástroj umožňující analýzu mutací asociovaných s genetickými poruchami s hlubokým pokrytím i na stolních sekvenátorech. Tento design umožňuje dosáhnout...
Platforma SureSelect pro Target Enrichment vám umožňuje zaměřit svůj výzkum do oblastí, které jsou pro vás nejdůležitější, a to jak v případě, kdy analyzujete exom, tak i v případě, kdy potřebujete...
Klinicky relevantní obsah byl nashromážděn na Univerzitě Emory a v Dětské nemocnici ve Filadelfii a přidán do Human All Exon V6 jako základ. Takto vzniklo nejkomplexnější klinické exomové řešení na...
SureSelect Focused Exome je vytvořen k přesné analýze cílů spojovaných s konkrétními nemocemi. Je vytvořen tak, že i na stolním sekvenátoru pokryje širokou škálu vzorků. Tento produkt poskytuje 20 a...
SureSelect Human All Exon V6 je vysoce výkoný výrobek, který je schopný zaměřovat více cílů a má širší škálu působnosti. Například je schopen zaměřovat složitější oblasti, na které se zaměřují...
Agilent SureSelect Non-human exomes jsou vytvořené tak aby zaměřovaly kódující sekvence, což zajišťuje nejlepší a nejvyšší sekvenační specificitu a umožňuje přípravu vrozků pro sekvenaci do dalšího...
Tento výrobek je vedoucí SureSelect platforma, kterou Agilent nabízí. Zajišťuje kompletní portfolio katalogový a speciálních výrobků, což zajišťuje flexibilitu, kterou potřebujete od objevu po...