Kontroly a reference

Univerzální reference RNA Vysoce kvalitní RNA pro sledování genové exprese pomocí microarray technologie u lidských, myších nebo krysích vzorků. Použití jako kontrola při porovnávání dat. tvořena 10...
Univerzální miRNA reference Univerzální lidská miRNA reference je ideální kontrolou pro miRNA microarray nebo QRTPCR experimenty zaměřené na studium miRNA. Univerzální lidská miRNA reference může být...