Izolace DNA z reakčních směsí

Stratec Molecular nabízí skvělá řešení pro velmi rychlou a účinnou separaci produktů PCR ze směsí dNTP, primerů, restrikčních enzymů, barviček, aditiv, solí, ligačních směsí, cDNA syntézních směsí...