Hybridizační reagencie

Hybridizační komora SureHyb od firmy Agilent je komora z nerezové oceli, která definuje utěsněný prostor pro hybridizaci microarrayí. Podpůrné sklíčko je silikonem utěsněné sklíčko na jedno použití,...
Hybridizační kity pro genovou expresi od firmy Agilent nabízí zisk spolehlivých a reprodukovatelných výsledků prostřednictvím robustní hybridizace fluorescenčně značené cRNA na microarraye.   Detaily...