Hybridizační reagencie

Genomová Cot-1 lidské DNA od firmy Agilent slouží k blokování repetitivních elementů pro prevenci nespecifických hybridizací. Cot-1 DNA je optimalizována pro CGH a CGH+SNP microarraye. Lze použít v ...
Oligo aCGH/ChIP-on-Chip hybridizační kit je navržen tak, aby trvale zajišťoval tak výkonnou hybridizaci, jakou vaše experimenty vyžadují. Optimalizovaná kinetika spojená se zvýšenou intensitou...
Oligo aCGH prehybridizační pufr slouží k navlhčení a přípravu arrayí k hybridizaci na Tecan HS 400 Pro nebo HS 4800 Pro instrumentech s kompatibilními hybridizačními komorami. Poskytuje lepší...