HaloPlex amplikonové sekvenování nové generace

Technologie HaloPlex zajišťuje efektivní pracovní postup, vynikající výkonnost a vyžaduje pouze malá množství (pouhých 200 ng) vstupní DNA. Systém HaloPlex byl optimalizován tak, aby poskytoval...
Zákaznické knihovny HaloPlex vám svou bezkonkurenční flexibilitou poskytují možnost tvorby panelů zaměřených na studované genomické oblasti pro všechny aplikace. Díky jednoduchému pracovnímu postupu...
Detekce somatických variant heterogenních buněčných populací je stěžejní v širokém rozmezí aplikací jako je například studium genetiky rakoviny a imunologické diversity. Na rozdíl od dědičných mutací...
Budoucnost je v sekvenování nové generace    Metody cíleného obohacení (Target Enrichment) od Agilent Technologies SureSelect je vůdčí platformou od Agilent Technologies, která poskytuje...
Princip metody HaloPlex Systém HaloPlex™ Target Enrichment umožňuje rychlou, jednoduchou a efektivní analýzu vámi vybraných genomových oblastí u velkého počtu vzorků. Vlastní design prób o rozsahu až...