Buněčná analýza Seahorse XF

  Seahorse XF = funkční metabolická analýza živých buněk  Význam metabolismu v buněčných a fyziologických procesech je již obecně známý a řada nemocí je spojována s metabolickou dysfunkcí nebo...
Analyzátor Seahorse Extracellar Flux XFe96 měří klíčové indikátory mitochondriální respirace a glykolýzy a sice rychlost spotřeby kyslíku (OCR) a rychlost okyselování extracelulárního prostředí (ECAR...
Seahorse XFp Analyzer měří metabolické parametry OCR a ECAR živých buněk v 8-mi jamkovém formátu minidestičky. Pro rychlé a snadné použití je analyzátor Seahorse XFp ideálním řešením pro rutinní...
Zajímá vás měření buněčného metabolismu? Nabízíme vám možnost seznámit se s unikátním přístrojem Agilent Seahorse, který umožňuje měření buněčného metabolismu v živých buňkách v reálném čase. HPST, s...