Amplicon Target Amplification (Multiplicom)

Nedávné pokroky v různých oblastech klinické medicíny, diagnostiky a genetického testování vytvořily významné příležitosti pro vývoj vysoce hodnotných genetických testů, které umožňují...
SureMASTR Hereditary Cancer   The BRCA Hereditary Cancer MASTR Plus (BRCA HC MASTR Plus) je řešením pro identifikaci SNVs, indelů a CNVs v 25 genech a 3’UTR EPCAM spojovaných  s dědičnými rakovinami...
SureMASTR Hereditary Cancer  The BRCA Hereditary Cancer MASTR Plus (BRCA HC MASTR Plus) je řešením pro identifikaci SNVs, indelů a CNVs v 25 genech a 3’UTR EPCAM spojovaných  s dědičnými rakovinami...
ALPORT MASTR MR-0050.008 ALPORT MASTR amplifikuje kódující oblasti genů COL4A3, COL4A4 a COL4A5 spojených s Alportovým syndromem (AS). Multiplexní amplifikace 149 amplikonů ve 4 reakcích PCR, které...
HCM MASTR Panel HCM MASTR amplifikuje všechny kódovací oblasti genů MYBPC3, MYH7, TNNI3, TNNT2 a MYL2, nejvýznamnějších identifikovaných genů spojených s familiární hypertrofickou kardiomyopatií (...
Clarigo Aktualizace! Clarigo je neinvazivní prenatální test označený CE (NIPT), který je určen pro implementaci v klinických laboratořích. Jednoduché, robustní a spolehlivé testování pro aneuploidie...
drMID pro Illumina NGS systém drMID pro soupravy od Illumina NGS se používají v pracovním postupu SureMASTR, aby umožnil sekvenování NGS na všech platformách NGS Illumina. Řešení drMID zahrnuje...