Doplňkové produkty

drMID pro Illumina NGS systém

drMID pro soupravy od Illumina NGS se používají v pracovním postupu SureMASTR, aby umožnil sekvenování NGS na všech platformách NGS Illumina. Řešení drMID zahrnuje molekulární identifikátory (MID) a sekvenační adaptéry do souprav ampliconů SureMASTR, které umožňují NGS ve dvou směrech (duální čtení).

Pouze pro výzkumné účely. Není určen pro použití v diagnostice.

Více informací naleznete zde.

 

DrMID Dx pro Illumina systém

drMID Dx pro soupravy od Illumina NGS se používají společně s diagnostickými testy MASTR pro sekvenování (NGS) na všech platformách NGS Illumina. DrMID Dx umožňuje začlenění molekulárních identifikátorů (MID) a adaptérů do ampliconů MASTR testů a usnadňuje NGS ve dvou směrech (duální čtení).

Pro In Vitro diagnostiku

Více informací naleznete zde.

 

MAQ Control

MAQ Control systém amplifikuje až 5 specifických cílových amplikonů a 6 generických kontrolních amplikonů v jedné multiplexní PCR reakci, což umožňuje spolehlivé výpočty dávkování pro určení variací počtu kopií (CNVs). Používá se v kombinaci s testy ROI MAQ nebo WG MAQ ve výzkumných aplikacích.

Pouze pro výzkumné účely. Není určen pro použití v diagnostice.

Více informací naleznete zde.

 

MID pro ION PGM systém

MID pro systém Ion PGM je používán společně s testy MASTR pro sekvenování (NGS) na systému Ion PGM (Ion Torrent / Thermo Fisher Scientific). Test MID umožňuje začlenění molekulárních identifikátorů (MID) a adaptérů A a P1 do amplikonů MASTR. Pro každou směs PCR se provádějí dvě oddělené reakce, které umožňují obousměrné sekvenování amplikonů. Test obsahuje 8 specifických směsí primerů MID.

Pouze pro výzkumné účely. Není určen pro použití v diagnostice.

Více informací naleznete zde.

 

QC Plex

QC plex umožňuje komplexní hodnocení lidské DNA pomocí standardního PCR protokolu, následovaného agarózovou gelovou elektroforézou nebo mikrofluidní metodou. Jedná se o jednoduchý, standardizovaný, kvalitativní, multiplexní PCR panel, který může být použit k určení kvality DNA získané z FFPE před provedením panelů SureMASTR.

Tento test generuje 7 PCR fragmentů různých délek, z nichž 6 (100, 200, 300, 400, 600 a 700 bp) přímo hodnotí integritu DNA a 1 fragment DNA (150 bp) slouží jako pozitivní PCR kontrolní fragment pro kontrolu nepřítomnost inhibitorů PCR.

Pouze pro výzkumné účely. Není určen pro použití v diagnostice.

Více informací naleznete zde.

 

 

WG MAQ

Společnost Agilent navrhla tisíce testů WG MAQ s průměrným rozmezím testovacích amplikonů 125 kb a 30 kb. Sady dat WG MAQ-125 a WG MAQ-30 jsou nyní dodávány jako doplňkové "data tracks" v rámci softwaru Nexus Copy Number. Používá se v kombinaci s testy ROI MAQ nebo WG MAQ ve výzkumných aplikacích.

Pouze pro výzkumné účely. Není určen pro použití v diagnostice.

 

Více informací naleznete zde.