Agilent Cary 8454

Nový Agilent Cary UV-Vis s detektorem diodového pole navazuje na osvědčený design modelu 8454. Nabízí tak velmi rychlé a komplexní analýzy celého spektra, robustní konstrukci, tradiční spolehlivost a přináší vylepšené softwarové funkce pro splnění podmínek práce v regulovaném prostředí. Nová verze ChemStation software (nyní integrovaná do OpenLAB ECM) nabízí rozšířené auditní záznamy a podporuje vytváření uživatelských profilů.

UV-Vis spektroskopie - Výhody detektoru s diodovým polem

Agilent 8454 UV-Vis spektrofotometr používá detektoru s diodovým polem (PDA) pro analýzu vzorků a PDA poskytuje řadu jedinečných výhod, které nejsou možné s tradičními skenovacími přístroji.

Photodiode array (PDA)

Photodiode Array Diagram

  • Robustnost: Clona je jedinou pohyblivou částí v PDA UV-VIS přístroji. V důsledku toho je přístroj velmi robustní, což znamená, že se může přemísťovat bez rekalibrace a poběží prakticky navždy jen s občasnou výměnou lampy
  • Opakovatelné výsledky: Vzhledem k tomu, že PDA UV-VIS přístroj neobsahuje žádné pohyblivé části, které ovlivňují měření, naměřené výsledky budou naprosto stejné dnes, zítra, nebo i za rok.
  • Rychlý provoz: Přístroj vytvoří snímek celého spektra za 0,1 sekundu, zatímco skenovacím UV-VIS přístrojům bude trvat 20-60 sekund provést stejný test. Uživatelé neztrácí čas díky přístroji.
  • Kompletní spektrum: PDA UV-VIS přístroj uloží kompletní spektrum pro budoucí použití. Uživatelé ocení, že je možné pracovat později s daty například při hledání nečistot nebo při sledování rychle se měnící dynamiky ve vzorku.
  • Nízké nároky na údržbu: Uživatelé mohou používat přístroj po mnoho let bez jakékoliv údržby vyjma výměny zdroje. Vzhledem k tomu, že je jen jedna pohyblivá část, není moc toho, co se může pokazit.
  • Otevřený prostor na vzorky: Protože mřížka u PDA UV-VIS je umístěna až za vzorkem, rozptýlené světlo nezpůsobuje problémy, které jsou vlastní skenovacím přístrojům. Otevřený kyvetový prostor přináší řadu dalších výhod: - kyvety lze přemísťovat dovnitř a ven z držáku, aniž byste museli otevírat a zavírat vzorkovací prostor - příslušenství nejsou limitované malým prostorem uvnitř uzavřeného vzorkovacího prostoru, takže se může přemísťovat bez omezení - uživatel se nemusí obávat, zda je kryt zcela uzavřený, takže výsledky jsou vždy konzistentní.

 

Více informací o této novince na stránkách Agilent Technologies: www.agilent.com/chem/Cary8454.

Autor: Martina Háková - Produktový specialista (FTIR, UV-Vis-NIR, fluorescence)
Tel: 730 572 998
Poslední aktualizace: 14/07/2016 - 16:54

Aplikace

Brožury, Technické specifikace