Agilent Cary 3500

Spektrofotometr Agilent Cary 3500 nabízí fotometrickou výkonnost společně s unikátními možnostmi měření. Spektrofotometr je dostupný v několika konfiguracích, zahrnujících i variantu "multizone multicell", která umožní až čtyři teplotní experimenty pro osm pozic kyvet zároveň! S ověřenou výkonností a nízkými náklady na pořízení Cary 3500 zjednodušší Vaše uspořádání experimentů a znásobí jistotu Vašich výsledků.

 

Vlastnosti:

 

 • Měří vzorky při čtyřech teplotách v osmi kyvetách  v jediném experimentu a sbírá data z každé kyvety zároveň - drmatické snížení času analýzy
 • Přesná a rychlá kontrola teploty Vašich vzorků od 0 do 110 °C a to bez vody, hluku nebo zamotaných kabelů díky použití unikátního a plně inetegrovaného vzurchem chlazeného Peltierova systému
 • Změna teploty rachlostí až 30 °C/min s jistotou díky vysoce přesným digitálním čidlům Cary, které experimentálně kontrolují teplotu uvnitř kyvety
 • Zjednodušte nastavení metody s NOVÝM softwarem Cary UV Workstation pro skenování, koncentraci časově založenou kinetiku a teplotní kontrolu. "Help and Learning" centrum poskytuje  jednoduchou cetu k informacím pro všechny uživatele
 • Dosáhněte  fotometrické výkonnosti, stanility a rozsahu na úrovni výzkumu díky dvojitému mimiorovinnému Litrowovu monochromátoru
 • Získejte svá data rychleji než s diodovým polem díky rychlosti sběru dat až 250 bodů za sekundu a skenování až 150 000 nm/min
 • Zajištění nalytické přesnosti i pro měření malých objemů zásluhou vysoce kolimovaného uniformního  paprsku s šířkou méně nez 1,5 mm a permanentního  optického nastavení stacionárních držáků kyvet

 

Specifikace

 

Spektrofotometr Agilent Cary 3500 je dostupný v několika konfiguracích. Všechny systémy dovolují sběr dat v rozmezí od 190 do 1100 nm a mají nastavitelnou spektrální šířku od 0,1 do 5 nm s intervaly pon 0,01 nm. Každý systém je dodáván se vším potřebným proto abyste mohli začít měřit - dvě křemenné kyvety, držák kyvet a kofeinové standardy pro otestování výkonu a kvalifikaci.

 

 • Cary kompaktní modul: dvoupaprskový systém s pozicemi pro referenci a vzorek. Dvě vaianty - s nebo bez teplotní kontroly.
 • Cary vícekyvetový modul:dvoupaprskový systém s osmi pozicemi kyvet (možnost kombinovat pozice vzrolů a referencí). Tři varianty - s, bez nebo vícezónová teplotní kontrola.
 • Cary UV workstation software: automatické rozpoznání modulu, zjednodušení nastavení metod a zabudováné kalkulace pro analýzu dat
 • Cary 3500 engine: Xenonová záblesková lampa, dvojitý mimorovinný Litrowův  monochromátor pro rychlý sběr dat, vysoká průchodnost světla a rozsah až do vysokých absorbancí

Autor: Martina Háková - Produktový specialista (FTIR, UV-Vis-NIR, fluorescence)
Tel: 730 572 998
Poslední aktualizace: 29/01/2019 - 11:28

Aplikace

Brožury, Technické specifikace