Agilent Cary 100

Cary 100 je cenově dostupný dvoupaprskový UV-VIS spektrofotometr s univerzální sadou příslušenství pro rutinní laboratorní práci. Vše je řízeno ve Windows pracujícím softwarem Cary WinUV pro snadnou a efektivní práci. Přístroj je dodáván s držákem pro kapalné vzorky, ale může být vybaven širokou škálu příslušenství poskytujích další funkce. Přístroj je velmi oblívený v univerzitních výukových laboratoří.

Vlastnosti Cary 100

 • Prvky optické soustavy chráněny křemennou vrstvou – ochrana optiky před korozivními účinky prostředí i při čištění optické soustavy
 • Uzavřená optika snižuje riziko vystavení agresivnímu prostředí
 • Volitelná šířka štěrbiny umožňuje dosažení optimálního rozlišení dat.
 • Spektrální šířka pásma není fixní a může být nastavena až na 0,2 nm
 • Uzamčení vlnové délky zabraňuje posunům píků
 • Dvojité choppery (přerušovače) zajišťují, že paprsek vzorku a referenční paprsek dopadnou na detektor ve stejném místě, což odstraní chyby způsobené nestejnoměrností detektoru
 • Velký kyvetový prostor poskytuje větší flexibilitu pro měření různých velikostí vzorků
 • Veškeré příslušenství je centrálně řízeno pomocí vestavěného ovladače, který propojuje software a příslušenství. Mohou být řízena také speciální (externí) příslušenství, jako např. titrátory, lasery a pH metr

Volitelné příslušenství Cary 100

 • Multikyvetový držák – pro 8+6 kyvet (možnost temperace)
 • Peltierem chlazený kyvetový držák pro teplotně závislá měření
 • Teplotní čidlo měří teplotu uvnitř kyvety
 • Držáky pevných vzorků - kompatibilní s řadou typů vzorků (tenké filmy, látky, brýle, eletroforetické gely, ...)
 • Polarizéry/depolarizéry - planární polarizace světelného paprsku ve spektrofotometru
 • Integrační sféry Spectralon (PTFE) pro měření difúzní reflektance (transmise, R+T – interní DRA s lineárním rozsahem až 7 Abs nebo externí DRA pro velké vzorky
 • Příslušenství pro měření spekulární reflektance – s fixním úhlem
 • Nástavec pro měření celkové fluorescence
 • Optická vlákna
 • Doplňkový software pro měření barevnosti vzorků
 • Autosampler SPS 3

Více informací naleznete na stránkách Agilent Technologies a nebo kontaktujte produktového specialistu.

Autor: Martina Háková - Produktový specialista (FTIR, UV-Vis-NIR, fluorescence)
Tel: 730 572 998
Poslední aktualizace: 02/02/2016 - 11:37

Aplikace

Brožury, Technické specifikace