UV disoluční systémy

Disoluční systémy Agilent 708-DS a 709-DS lze pro on-li disoluční testy propojit s Agilent spektrofotomery a to buď Cary 8454 nebo Cary 60.

 

                                            UV dissolution systems

Cary 8454 UV disoluční systém je ideálním řešením pro měření jedno či vícesložkových směsí za použití diode-array technologie. Systém lze vybavit multikyvetovým držákem či využít propojení pomocí...
Cary 60 Multicell UV disoluční systém využívá technologie skenování díky Xenovové výbojce ve spektrofotometru Cary 60. Díky multikyvetovému prostoru je každá disoluční nádoba propojene s jednou...
Cary 60 Fibre Optic UV disoluční systém je vhodný pro testy, kde je nezbytná rychlá časová odezva na změnu složení. Spektrofotometr Cary 60 vybavený optickým vláknem má vynikající optické přenosové...