Agilent 7000C GC/QQQ system

→ Citlivost, rychlost a spolehlivost

Agilent 7000C GC/QQQ s analyzátorem typu trojitý kvadrupól je v kombinaci s Agilent 7890B GC ideálním řešením pro účely vysoce selektivní ultrastopové kvantitativní analýzy v komplexních matricích, jako jsou potraviny či vzorky životního prostředí. Agilent 7000B GC/MS/MS umožnuje vysoce selektivní a citlivou analýzu, a to i na ultra stopových koncentračních hladinách. Snímáním selektivních hmotnostních přechodů je eliminována většina interferencí pocházejících z matrice, čímž dochází k významnému snížení poměru signálu k šumu. Agilent 7000C GC/MS/MS dosahuje velmi nízkých limitů detekce/kvantifikace, což potvrzuje i detekční limit přístroje (IDL, instrument detection limit) 4fg OFN, jehož dosažení je požadováno při instalaci příístroje. Vysoká citlivost přístroje je zachována i při akvizičních rychlostech 800 přechodů/sekundu (dwell time 0,5 msec), což umožnuje simultánní analýzu velkého množství sloučenin v rámci jednoho měření. Vysoká selektivita MS/MS současně zjednodušuje přípravu vzorků, zkracuje čas analýzy, eliminuje falešně pozitivní výsledky a zjednodušuje závěrečné vyhodnocování dat pro celkové zvýšení produktivity laboratoře. 

Celý systém i analýza dat je plně ovládán softwarem MassHunter, který spolu s rozsáhlými databázemi pesticidů a environmetálních kontaminantů maximálně zjednodušuje vlastní analýzy od prvotního ladění instrumentu až po vytvoření závěrečného protokolu. 

Základní informace Agilent 7000C GC/QQQ

 • Druhá generace iontových zdrojů s extraktorem: Vysoce citlivý EI zdroj spolu s novým detektorem umožnuje spolehlivou analýzu na ultra stopových hladinách a to i ve velmi komplexních matricích (instalační specifikace: IDL ≤ 4 fg OFN). Inertní iontový zdroj programovatelný až do 350 °C přináší lepší odezvy pro aktivní či pozdě se eluující analyty.
 • Možnost použití iontových zdrojů s elektoronovou (EI) nebo chemickou ionizací (PCI a NCI).
 • Patentovaný hyperbolický kvadrupól s rozsahem hmot až do 1050 u; unikátní stabilita křemenného monolitického kvadrupólu umožňuje zahřívání až na  200 °C pro automatické tepelné čištění a odstraňování kontaminace běžné u kovových kvadrupólů provozovaných při nižších teplotách.
 • Triple-Axis HED-EM detektor s off-axis HEd-ED významným způsobem redukuje neutrální šum a snižuje detekční limity.
 • Vysokotlaká lineární kolizní cela s "Helium Quench Gas" technologií pro snížení neutrální šumu z metastabilních atomů hélia
 • Samočistící iontový zdroj redukuje kontaminaci zdroje a snižuje nutnost údržby (čištění), čímž šetří čas a zvyšuje produktivitu měření.
 • Technologie Quick vent umožnuje automatické a velmi rychlé zavzdušnění MS.
 • MassHunter software umožnuje plnou kontrolu analýzy od počátečního ladění až po závěrečné vyreportování výsledků.
 • Nástroj pro plně automatickou a efektivní optimalizaci MRM přechodů umožnuje spolu s databázemi pesticidů a environmentálních kontaminantů plně automatizovanou a efektivní tvorbu MS metod.
 • Systém včasného upozornění (EMF) sleduje jednotlivé části GC a MS a napomáhá tak dodržovat planované udržby systému.
 • Sleep-Wake mód výrazně šetří spotřebu nosného plynu a enerie.
 • Programovatelný modul pro úsporu hélia snižuje spotřebu hélia v GC a GC/MS systémech výměnou za jiný nosný plyn během doby, kdy není přístroj aktivně využíván. Analytik může naprogramovat výměnu nosného plynu a velikost jeho průtoku. S využitím programovatelného modulu odpadá nutnost revalidace metody vyžadovaná při obvyklé výměně nosného plynu.
 • Bezpečný provoz s použitím vodíku jako nosného plynu: celý systém Agilent 7000C GC/MS/MS je navržen tak, že umožnuje využití finančně méně náročného vodíku jako nosného plynu pro rychlejší analýzu a vyšší chromatografické rozlišení. 
GC Agilent 7890B
 • Nejvýkonnější chromatograf na trhu GC Agilent 7890B přináší vysoceúčinnou chromatografickou separaci a současně i výraznou úsporu času.
 • Inertní cesta od nástřiku po detektor využívající Agilent chemicky deaktivované technologie a spotřební materiál napomáhá dosažení ještě lepší citlivosti vlastní analýzy. Turn Top systém těsnění inletů pro výměnu linerů během 30 s.
 • Multi mode ilnet (MMI).
 • Turn Top systém těsnění inletu umožňuje výměnu lineruů během 30 s.
 • Kapilární fluidní technologie (CFT) zvyšuje produktivitu GC a rozšiřuje možnosti využítí GC o tzv. zpětný tok (backflush), Dean switching nebo dělení toku do několika paralelně zapojených detektorů. CFT také přináší spolehlivě těsné propojení všech komponent uvnitř GC pece.
 • Zpětný tok (backflush) podporovaný CFT zkracuje dobu analýzy, prodlužuje životnost GC kolony, snižuje riziko carry-over efektu a výrazně snižuje potřebu údržby iontového zdroje.
 • Implementovaný Retention Time Locking (RTL) umožňuje dosažení identických RT nezávisle na přístroji, operátorovi či údržbě kolony →  nepřekonatelná přesnost MS/MS metody a časových segmentů pro sběr dat.

Autor: Ivo Novotný - Produktový specialista (GC, GC/MS, ICP-MS)
Tel: 724 309 027
Poslední aktualizace: 04/02/2015 - 13:25

Aplikace

Brožury, Technické specifikace