Trojité kvadrupóly (QqQ)

Kapalinová chromatografie ve spojení s trojitým kvadrupólem je v současné době široce využívanou technikou pro aplikace, kde je třeba dosáhnout nízkých mezí stanovitelnosti a kde jsou kladeny vysoké nároky na kvantitativní parametry jako jsou přesnost, správnost a lineární rozsah. 

Když vybíráte LC/MS trojitý kvadrupól, právě výše uvedené parametry pro Vás budou velmi podstatné. V rámci portfolia trojitých kvadrupólů se jednotlivé modely budou lišit především svou citlivostí. Ve specifikačních listech výrobců je citlivost často udávána jako signál k šumu při nástřiku definovaného množství látky (nejčastěji reserpin pro pozitivní ionizaci a chloramphenikol pro negativní). Tato specifikace však může být velmi zavádějící a nemusí vypovídat o skutečné citlivosti při strovnání přístrojů. Mnohem objektivnější způsob je pomocí tzv. Instrumentální meze detekce (IDL). Tento přístup využívá faktu, že se snižujícím se množstvím nastříknutého analytu se zvyšuje RSD. Mez detekce je stanovena na základě statistiky a opakovatelnosti odezvy na nízkých koncentracích.

Trojité kvadrupóly Agilent Technologies řady 6400 jsou využívány v celé řadě rutinních laboratořích v oblastech bezpečnosti potravin, environmentální analýzy, forensní toxikologie, klinického a farmaceutického výzkumu a metabolomice. Obslužný software Agilent MassHunter uživateli poskytuje maximální komfort ve smyslu rychlé a snadné optimalizace parametrů systému a měřících metod a také efektivního vyhodnocení celých sad vzorků.

Vyberte si z těchto modelů:

Ultivo ESI -  překvapivě malý trojitý kvadrupól za překvapivě dostupnou cenu. Již s tímto startovacím modelem můžete Vaši laboratoř vybavit pro aplikace vyžadující stopové analýzy organických látek.

Ultivo AJS - stejné Ultivo, ale s iontovým zdrojem Agilent Jet Stream, který cca o řád zlepšuje citlivost systému. Tento model je proto určen pro celou řadu náročných aplikací jako je analýza pesticidů ve vodách, pesticidů a mykotoxinů v  potravinách, léčiv a drog v biologických materiálech

Trojitý kvadrupól Agilent 6470 - díky své vysoké citlivosti a robustností je určen pro náročné aplikace, kde je cíleno na sub ppb až ppt koncentrace v komplikovaných matricích. 

Nejvyšší model trojitého kvadrupólu  Agilent 6495C disponuje již třetí generací technologie ion Funnel, inovativní iontovou optikou a detektorem. Tento přístroj Vám nabídne bezkonkurenční  meze detekce a možnost měření velkého množství analytů v jedné metodě. To otevírá cestu k řadě nejnáročnějších aplikací jako je přímá analýza pitných vod na úrovni ppt, nízkých koncentrací rostlinných nebo živočišných hormonů apod

Ultivo představuje nový přírůstek do rodiny LC/MS trojitých kvadrupólů. Technologie LC/MS byla zcela transformována a minimalizována. Jako jediný LC/MS trojitý kvadrupól na trhu je Ultivo začleněno...
Citlivost a kvantita bez kompromisu  Agilent 6495C trojitý kvadrupól LC/MS představuje naprostou špičku v segmentu nejcitlivějších LC/MS systémů. Vysoké citlivosti je dosaženo kombincí patentovaného ...
Generujte data z rutinních analýz s vysokou citlivostí a robustností Trojitý kvadrupól 6470 je přístrojem vyšší střední třídy. Je navržen pro měření velkých sérií vzorků v komplexních matricích a...