Agilent 6495 Trojitý kvadrupól

Citlivost a kvantita bez kompromisu

 Agilent 6495C trojitý kvadrupól LC/MS představuje naprostou špičku v segmentu nejcitlivějších LC/MS systémů. Vysoké citlivosti je dosaženo kombincí patentovaného iontového zdroje Agilent Jet Stream (AJS) hexaborální kapiláry zvyšující přenos iontů a Ion Funnel technologie. V modelu 6495C je již třetí generace Ion funnel technologie, která dále zlepšuje reprodukovatelnost a možnost velkých multianalytových metod s nízkými dwell time a s přepínáním polarity bez kompromisu ve výkonu. Agilent 6495C si poradí s detekcí látek na úrovni femtogramů v nástřiků a také s typickými problémy, jako je detekce negativních iontů, malých molekul či fragmentů. Vyšší robustnost je u modelu 6495C zajištěna vylepšeným designem ochranné čepičky vstupní kapiláry. Tím se snížila frekvence čištění kapiláry. A když už je čištění kapiláry nutné, je nyní snadnější díky možnosti snadného vyjmutí kapiláry bez porušení vakua s automatickým uzavřením vakuové části. Uživatel nemusí mechnicky přepínat ventil jako u modelu 6495, děje se to automaticky. . 

Agilent 6495C Vám poskytne větší analytický "komfort" například v analýze vod; díky vysoké citlivosti je možné provádět přímou analýzu bez zakoncentrace. Pokud analyzujete stopové koncentrace pesticidů a dalších kontaminantů v potravinách, můžete si dovolit ředit Vaše extrakty a tak snížit matriční efekty. Pokud pracujete v "life science" výzkumu, budete schopni detekovat nízké koncentrace endogenních látek (hormony, metabolity apod.) a bude Vám stačit méně vzorku pro analýzu.

Dalším unikátním parametrem tohoto přístroje je jeho hmotnostní rozsah. Zatímco u ostatních výrobců jsou "high-end" přístroje limitovány hmotnostním rozsahem, Agilent 6495 (stejně jako 6470) mají m/z rozsah do 3000, což umožňuje uplatnění v oblasti citlivé cílené proteomiky. Obslužný software MassHunter poskytuje možnost automatického ladění MRM přechodů specificky pro peptidy. 

 

Ilustrace technologií použitých v Agilent 6495 trojitém kvadrupólu

Technologie Agilent 6495 QqQ

 

Detection of pesticides in black tea by Agilent UHPLC-6495 QqQ

 

Více informací naleznete na stránkách Agilent Technologies a nebo kontaktujte jitka.zrostlikova [at] hpst.cz (produktového specialistu).

 

 

Aplikace

Manuály a protokoly

Vzdělávací materiály

Brožury, Technické specifikace