Agilent 6470 Trojitý kvadrupól

Nový model robustního a citlivého LC-MS trojitého kvadrupólu firmy Agilent

Trojitý kvadrupól 6470 je pokračovatelem modelu Agilent 6460 LC-MS, který je využíván ve stovkách laboratoří po celém světě, jako nástroj pro každodenní rutinní analýzy obtížných vzorků. Trojitý kvadrupól 6470 je stejně jako model 6460 vybaven technologií iontového zdroje Agilent Jet Stream, který umožňuje velmi efektivní ionizaci a desolvataci širokého spektra sloučenin. 

V modelu 6470 jsou implementovány nové technologie, především zahnutá kolizní cela, vylepšená optika prvního kvadrupolu a detektor iontů. 

Díky těmto inovacím je zvýšena citlivost cca 3x oproti modelu 6460, a dosažena ještě vyšší reprodukovatelnost výsledků a robustnost systému. Tento systém je optimální volbou tam, kde je vyžadována vysoká citlivost a zároveň je kladen důraz na odolnost systému vůči obtížným matricím jako jsou potraviny či biologické vzorky.

 

Technologie Agilent LC-MS 6470

 

Obrázek 1. Hlavní inovace LC-MS trojitého kvadrupólu Agilent 6470

 

Více informací naleznete na stránkách Agilent Technologies a nebo kontaktujte jitka.zrostlikova [at] hpst.cz (produktového specialistu).

 

Autor: Jitka Zrostlíková - Produktový specialista (LC/MS)
Tel: 606 047 034
Poslední aktualizace: 19/05/2017 - 16:38

Aplikace

Vzdělávací materiály

Brožury, Technické specifikace