Superkritická fluidní chromatografie

Superkritická fluidní chromatografie využívá jako mobilní fázi kapalinu v superkritickém stavu (superkritický CO2), která je směšována s organickým modifikátorem nebo vodou a aditivy. Lze použít kolony stejného typu jako pro LC separaci anebo využít fáze optimalizované na míru SFC separacím. Oproti klasické LC chromatografii, poskytuje SFC řadu zajímavých benefitů:

  • Díky velmi nízké viskozitě superkritické kapaliny je dosaženo významně vyššího přenosu hmoty během LC separace a proto rychlou separací za vysokých průtoků může být dosaženo účinné separace
  • Použitím různých organických modifikátorů a aditiv lze významně ovlivnit mechanismus separace a pokrýt velmi širokou škálu analytů
  • SFC může sloužit jako náhrada separace na normální fázi, která s sebou přináší řadu nepříjemných aspektů
  • Pomocí SFC lze úspěšně dělit chirální či izomerní sloučeniny, které se na reverzní či HILIC chromatografii neseparují
  • Jde o "zelenou" a ekologickou techniku, která snižuje celkovou spotřebu organických rozpouštědel v laboratoři
  • Pomocí hybridního uspořádání lze SFC kombinovat s UHPLC a zajistit obě separace v rámci měření jedné sady vzorků