Spotřební materiál - Labicom s.r.o.

Společnost LABICOM s.r.o. byla založena v roce 1997 a je sesterskou společností HPST, s.r.o.

Již od vzniku firmy je nosným programem prodej přístrojů a spotřebního materiálu zejména pro chemické laboratoře, přičemž největší pozornost společnost věnuje odběru a přípravě vzorků a chromatografickým analýzám.

Začátkem roku 2014 se LABICOM stal součástí mezinárodní skupiny ALTIUM se sídlem ve Švýcarsku, což vedlo k dalšímu rozšíření nabídky i poskytovaných služeb. Od ledna 2015 je LABICOM autorizovaným distributorem spotřebního materiálu výrobce Agilent Technologies a v roce 2016 autorizovaným distributorem společnosti Honeywell Research Chemicals.

 

Průřez portfolia společnosti LABICOM s.r.o.:

  • Prodej přístrojů a spotřebního materiálu pro analytické laboratoře: Dominantní postavení v oblasti dodávek přístrojové techniky a spotřebního materiálu zaujímají zejména systémy pro přípravu vzorků se zaměřením prekoncentrační a čistící techniky PSE, SFE, tepelná desorpce, P&T, HeadSpace, SPE, SPME i další typy extrakcí.  Stále se také rozšiřuje oblast speciálních technik, přístrojů a příslušenství pro chromatografické laboratoře. Pro laboratoře anorganické chemie LABICOM dodává multiparametrické, automatické analyzátory, průtokové analyzátory i zařízení pro rozklad vzorků.

  • LABICOM nabízí i přístroje a materiál pro odběry vzorků životního prostředí, přístrojovou techniku pro homogenizaci a mechanickou úpravu vzorků, pro tepelné operace jako je ohřev, destilace, extrakce či sterilizace, vybavení pro dávkování kapalin nebo příslušenství pro uchovávání vzorků. Nedílnou součástí jsou přístroje pro přípravu čisté a ultračisté vody.

  • Pro všechny uvedené techniky společnost zajišťuje dodávky spotřebního materiálu a náhradních dílů (kolony pro plynovou i kapalinovou chromatografii, kapiláry pro kapilární elektroforézu, SPE kolonky i disky, vialky, septa, víčka, mikrostříkačky, mikropipety, automatické byrety i jiné dávkovače, teflonové, skleněné i nerezové filtrační aparatury, kapiláry a veškerý další propojovací materiál, ventily, trapy pro čištění plynů, průtokoměry i ostatní běžné laboratorní pomůcky).

  • Servisní činnost: LABICOM zajišťuje instalaci a servis dodaných přístrojů a jejich plnou funkčnost po celou dobu jejich životnosti.