Nádobky, láhve, filtry a další výrobky z PFA

V nabídce fimry Savillex je nejširší portfolio výrobků pro odběr, úpravu, uchování a pro práci se vzorky z ultra čistého teflonu PFA. Využití nacházejí především v oblastech atomové spektroskopie (analýza kovů). Výrobky Savillex jsou především oceňovány analytickými chemiky v oborech geoenivronmentálních věd (geologie) a z polovodičového průmyslů při ultrastopových analýzách pomocí ICP-MS, ICP-MS-MS a hi-resolution ICP-MS, kde je vyžadována maximální čistota materiálů a precizní zpracování. 

 

Více infomrací o nabídce lahví, vzorkovnic, nádobek, filtrů a dalšícho vybavení nalezente na stránkách Savillex.

Autor: Jan Marek - Produktový specialista (ICP-MS, ICP-OES, AAS, MP-AES, GC)
Tel: 606 050 908
Poslední aktualizace: 14/05/2018 - 15:02