GC systém Agilent 7820A

Správná volba pro rutinní analýzu

Agilent 7820A představuje dvoukanálový plynový chromatograf, který nabízí osvědčenou kvalitu a dnes již legendární technologie značky Agilent. Tento systém byl navržen tak, aby svým uživatelům poskytoval spolehlivé výsledky při rutinních analýzách, a to s minimálními požadavky na údržbu a obsluhu.

Přední panel plynového chromatografu obsahuje integrovaný displej, který zobrazuje informace o právě probíhající sekvenci, nastavených podmínkách metody a stavu přístroje. Pod displejem se nachází pětitlačítková klávesnice pro jednoduché ovládání GC systému. Model 7820A nabízí plnohodnotnou elektronickou kontrolu průtoku plynů pro inlety i detektory. Zaručena je tak vysoká přesnost a opakovatelnost GC analýz.

GC 7820 je možné osadit jednou automatickou nástřikovou věží Agilent 7693A, jež obsahuje zásobník s 16 pozicemi pro vialky se vzorky, další 2 pozice jsou určeny pro vialky s rozpouštědly a 1 pozice pro odpadní vialku. V případě potřeby lze tento automatický dávkovač rozšířit o zásobník s kapacitou 150 vialek. Pro dávkování vzorků je také možné využít nástřikovou věž Agilent 7650A s rotačním karuselem, jenž nabízí kapacitu pro 50 vialek se vzorky, další 4 pozice jsou určeny pro vialky s rozpouštědly a 4 pozice pro odpad.

Vzorky mohou být také dávkovány prostřednictvím autosampleru Agilent 7697A, jenž využívá techniky headspace. Úpravu vzorku a jeho dávkování lze automatizovat pomocí dávkovacích ramen Agilent PAL3, jež jsou dostupné ve třech variantách, a to LSI (Liquid Sample Injection), RSI (Robotic Sample Injection) a RTC (Robotic Tool Change). S plynovým chromatografem 7820A lze také spojit termální desorpční jednotky od společnosti Markes.    

Model 7820A se vyznačuje výborným poměrem ceny a výkonu. Díky velmi příznivé pořizovací ceně, nízkým nákladům na provoz, zjednodušenému ovládání a schopnosti poskytovat velmi přesné a opakovatelné výsledy je tento model skutečně ideální volbou pro rutinní analýzy.

Plynový chromatograf Agilent 7820A je možné osadit dvěma inlety (nástřikovými porty). Zvolit lze z následující nabídky inletů, jež jsou všechny vybaveny elektronickou kontrolou průtoku plynů (EPC):

  • Purged packed inlet (inlet určený pro náplňové kolony) 
  • Split/Splitless inlet (inlet s děličem a bez děliče toku)
  • Temperature-programmable cool on-column inlet (teplotně programovatelný nástřik i za nízkých teplot) 

Model GC 7820A je možné osadit dvěma detektory. Vybírat lze z následujících detektorů, které jsou také vybaveny elektronickým řízení průtoku plynů (EPC):

  • FID (plamenově ionizační detektor)
  • TCD (tepelně vodivostní detektor)
  • ECD (detektor elektronového záchytu)
  • NPD (dusíko-fosforový detektor)
  • FPD (plamenově fotometrický detektor)
  • MSD (hmotnostní detektor typu jednoduchého kvadrupólu)

Plynový chromatograf Agilent 7820A lze ovládat chromatografickým softwarem Agilent OpenLAB CDS, který je standardem pro všechny plynové chromatografy Agilent. Na výběr je z několika variant v různé cenové hladině a s různými možnostmi.

Přivod nosného plynu i plynů detektorových lze vyřešit prostřednictvím generátorů od firmy Peak Scientific, které byly zkonstruovány přesně pro potřeby plynových chromatografů Agilent. 

Autor: Pavel Svoboda - Produktový specialista (GC)
Tel: +420 731 643 168
Poslední aktualizace: 04/01/2019 - 09:15

Aplikace

Brožury, Technické specifikace

Videa