Spectrum Mill

Pokročilý software Spectrum Mill pro Mass Hunter Workstation umožňuje rychlejší a přesnější identifikaci proteinů. Charakterizace proteomu velkého rozsahu má často své meze v interpretaci dat a jejich revizi. Software Spectrum Mill provádí rychlou identifikaci proteinů a peptidů pomocí rychlého prohledávání databáze s použitím automatické či manuální validace shody a unikátních algoritmů, které minimalizují falešně pozitivní identifikace. Také nabízí možnost "de-novo" interpretace spekter pro proteiny, jenž nejsou v databázi.

Více informací naleznete na stránkách Agilent Technologies nebo kontaktujte jitka.zrostlikova [at] hpst.cz (produktového specialistu).

 

Brožury, Technické specifikace