Markes Micro-Chamber/Thermal Extractor

Markes Micro-Chamber/Thermal Extractor

Toto zařízení sbírá těkavé a částečně těkavé látky z pevných a kapalných vzorků. Analyty jsou ukládány na sorbenty trubiček nebo DNPH kolonky, které slouží k analýze formaldehydu. Mico‑Chamber/Thermal Extractor může být také využit v on‑line analýze.  

Mico‑Chamber/Thermal Extractor je dostupný ve dvou provedeních. Model 120 series obsahuje 6 komůrek o objemu 44 mL a pracuje při teplotách až do 120 °C. Model 250 series obsahuje 4 komůrky, a to o objemu 114 mL. Teplotu uvnitř komůrek lze nastavit až na 250 °C.

Postup odběru vzorku je velmi snadný. Vzorek je umístěn do jedné z šesti komůrek. Po uzavření komůrky je zvolena vhodná teplota a spuštěn proud vybraného plynu (vzduch nebo dusík). Trubičky přichycené k výstupu z komůrek zachytávají analyty a jsou následně podrobeny termální desorpci, na kterou navazuje GC nebo GC/MS analýza. 

Markes Chamber 1

Mico‑Chamber/Thermal Extractor může operovat ve třech různých módech. Lze analyzovat celý vzorek anebo jeho povrch. Pomocí tohoto zařízení je možné provádět také permeační studie.  

Markes Chamber 2

Více informací o zařízení Markes Mico‑Chamber/Thermal Extractor naleznete v přiložených brožurách a na stránkách společnosti Markes.

Autor: Pavel Svoboda - Produktový specialista (GC)
Tel: +420 731 643 168
Poslední aktualizace: 03/01/2018 - 00:47