Agilent 6530 Kvadrupól Time-of-Flight hmotnostní spektrometr

Agilent 6530 Quadrupole Time-of-Flight (Q-TOF) MS systém  je vhodným nástrojem pro rutinní analýzy, všude tam, kde je cílem profilování vzorků, identifikace neznámých látek nebo screening cílových skupin látek (například pesticidů nebo drog). Software Mass Hunter ve spojení s databázemi a přesných hmot a knihovnami hmotnostních spekter naměřených na Agilent QTOF přístrojích umožňuje dokonalé využití naměřených dat a snadný screening či identrifikaci. Již v tomto nejekonomičtějším modelu QTOF je použita Agilent Jet Stream technologie iontového zdroje, díky níž je dosaženo výborné citlivosti a robustnosti ionizace.

 

  • Rozsah měření hmot 50 - 20 000 amu
  • přesnost hmoty < 2 ppm
  • hmotnostní rozlišení > 20 000
  • dynamický rozsah 5 řádů
  • rychlost sběru dat 50 Hz bez kompromisu v rozlišení nebo přesnosti hmoty
  • citlivost na úrovni sub pg
  • Široké spektrum připojení ionizačních zdrojů: Agilent Jet Stream (AJS), ESI, APCI, APPI, multimód ESI a APCI, MALDI, DART, ASAP

 

Více informací naleznete na stránkách Agilent Technologies a nebo kontaktujte jitka.zrostlikova [at] hpst.cz (produktového specialistu.)

Aplikace

Brožury, Technické specifikace