Kvadrupól Time-of-Flight (Q-TOF)

Jediný pravý GC/Q-TOF na světě

→ Vysoké rozlišení, přesná hmota a selektivní detekce GC/MS/MS systém Agilent 7200 series je jako první Q-TOF na světě navržen speciálně pro GC/MS aplikace a potřeby. GC/Q-TOF 7200 series kombinuje...
Přehled aplikací GC-MS                                                            GC-QTOF 7200 - Typy aplikací Životní prostředí Potraviny                                                 ...