Kvadrupól Time-of-Flight (Q-TOF)

Jediný pravý GC/Q-TOF na světě

Agilent 7250 GC/QTOF představuje další generaci GC/QTOF přístrojů, jejichž historie se začala psát již před víc jak deseti lety, kdy byl představen první Agilent GC/QTOF 7200A. Při vzniku tohoto...
(aktuálně již není dodáván, nahrazen GC/Q-TOF 7250) → Vysoké rozlišení, přesná hmota a selektivní detekce GC/Q-TOF 7200B kombinuje osvědčené technologie GC Agilent 7890B, GC/MS/MS 7000C Triple...
Přehled aplikací GC-MS                                                            GC-QTOF 7200 - Typy aplikací Životní prostředí Potraviny                                                 ...