Agilent 7200B GC/Q-TOF system

(aktuálně již není dodáván, nahrazen GC/Q-TOF 7250)

→ Vysoké rozlišení, přesná hmota a selektivní detekce

GC/Q-TOF 7200B kombinuje osvědčené technologie GC Agilent 7890BGC/MS/MS 7000C Triple kvadrupól a LC/MS/MS Q-TOF. Agilent 7200B GC/MS Q-TOF přináší vyšší citlivost a selektivitu detekce než kvadrupólové systémy a navíc poskytuje informaci o přesných hmotách pro spolehlivé potvrzení struktury u cílových (target), necílových (non-target) nebo zcela neznámých látek. 

GC/Q-TOF MS 7200B posouvá hranice GC/MS technologií a přináší spolehlivá řešení i těch nejnáročnějších analytických úkolů.

 • Analýza hmot s vysokou přesností: Agilent 7200B GC/Q-TOF používá zesilovače s dvojítým zesílením a s dvojitou analogově-digitální (ADC) detekcí pro záznam maximáního množství dat v širokém rozsahu hmot a koncentrací (lineární dynamický rozsah až 105). Vysoké rozlišení a přesnost snímaných hmot snižuje množství falešně pozitivních výsledků a usnadňuje separaci cílových látek od možných interferencí.

 • Vysoká vzorkovací frekvence (32 Gbit/s): 4 GHz ADC elektronika zlepšuje rozlišení, přesnost hmoty a citlivost pro vzorky s nízkou odezvou/koncentrací

 • Rychlá, vysoce kvalitní MS/MS spektra: Ionty jsou urychlovány v unikátní hexapolové kolizní cele Agilent Technologies. Zisk kvalitních MS/MS spekter ve vysokém rozlišení zvyšuje selektivitu měření a eliminuje interference, které ztěžují finální zpracování dat.

 • Rychlá rutinní údržba: Snadno demontovatelný iontový zdroj pro rychlou výměnu celého iontové zdroje, čoček a vláken bez nutnosti zavzdušnění samotného analyzátoru.

 • Spolehlivá identifikace sloučenin:
  - porovnání naměřeného EI spektra s knihovnami spekter
  - určení molekulového iontu v PCI
  - zisk specifických MS/MS spekter s vysokým rozlišením hmot
  - srovnání naměřené přesné hmoty s hmotou teoreticky vypočtenou
  → vysoce spolehlivá identifikaci neznámých sloučenin. 

 • Možnost spektrální dekonvoluce: Vysoká akviziční rychlost (až 50 spekter/s) usnadňuje spolu s vysokým rozlišením dekonvoluci koeluovaných GC píků, které jsou za podmínek nízkého rozlišení nerozseparovatelné. Ještě spolehlivější detekce a identifikace látek je nově zajištěna díky SureMass  dekonvolučnímu algoritmu v softwaru MassHunter. 

 • GC/Q-TOF databáze pesticidů

 

Více informací naleznete na stránkách Agilent Technologies a nebo kontaktujte ivo.novotny [at] hpst.cz (produktového specialistu).

 

Autor: Ivo Novotný - Produktový specialista (GC, GC/MS, ICP-MS)
Tel: 724 309 027
Poslední aktualizace: 18/05/2018 - 13:18

Aplikace

Brožury, Technické specifikace