Agilent 5977E GC/MSD system

Agilent 5977E GC/MSD je snadno ovladatelný GC/MS systém, vhodný pro rutinní analýzy, který Vám pomůže maximalizovat produktivitu Vaší laboratoře a současně zachovat spolehlivost a kvalitu Vašich dat. Systém Agilent 5977E kombinuje plynový chromatograf 7820A GC a hmotnostní spektrometr řady MSD 5977 series. 7820A GC snadno ovladatelný prostřednictvím pěti tlačítkové klávesnice je v základní sestavě dodáván s instalovaným split/splitless injektorem, splitless linerem a dopředu nakondicionovanou Agilent J&W Low Bleed GC kolonou, takže je ihned po instalaci připraven k měření. Systém Agilent 5977E snižuje časové nároky na údržbu a tím umožnuje zvýšit průchodnost vzorků laboratoří. Současně je zachována robustnost přístroje a kvalita naměřených dat. 

Iontový zdrojIontový zdroj s extraktorem (volitelný)Vysoce citlivý iontový zdroj umožnuje přenos vetšího množství iontů do analyzátoru iontů, tím zvyšuje citlivost analýzy a spolehlivost Vaší metody na ultrastopových hladinách. 

 

 

Zlaty hyperbolický kvadrupolPatentovaný hyperbolický kvadrupól:  s rozsahem hmot až do 1050 u; unikátní stabilita křemenného monolitického kvadrupólu umožňuje zahřívání až na  200 °C  bez  ztráty rozlišení či přesnosti hmoty. Vysoká teplota umožnuje automatické tepelné čištění a odstraňování kontaminace běžné u kovových kvadrupólů provozovaných při nižších teplotách.
Triple off-axis detrektor


Triple-Axis HED-EM detektor s off-axis HEd-ED významným způsobem redukuje neutrální šum a snižuje detekční limity.

Synchronní SIM/Scan mód s automaticky nastavitelným SIM  umožnuje v rámci jedné analýzy měření v SIM (dwell time 1 msec až 100 sec v krocích po 1 msec) a Full Scan módu současně. Díky tomu je dosaženo dobré citlivosti měření a současně je možné využít spekter naměřených ve Scan módu pro identifikaci neznámých látek na základě porovnání se spektrálními knihovnami (NIST). Toto je především důležité v případech, kdy je potřeba během krátké doby získat o daném vzorku, co nejvíce informací. AutoSIM automaticky převede data ze SCan módu do SIM nebo SIM/Scan metody, čímž výrazně šetří čas nutný pro vytvoření metody.


Deconvolution reporting systemGCMSD MassHunter s MSD ChemStation Data Analysis: Stejný software pro ovládání GC/MS akvizice dat pro Agilent 5977 a 5975 Series GC/MSD, 7000 Series GC/Trojitý kvadrupól, 7200 GC/Q-TOF a samostatně provozované GC umožnuje kompletní zpracování dat včetně automatické dekonvoluce pomocí DRS (Deconvolution Reporting Software).

Twistorr 304 FS Turbo Molekulární pumpa zoptimalizováná pro lehké plyny (helium, vodik) přináší spolehlivost a kvalitu Agilent Technologies.

Autosampler Agilent 7650A ALS (Automatic Liquid Sampler) umožnuje plně automatizovaný nástřik až z 50 2mL viálek. Počet viálek může být navýšen využitím Agilent 7693A ALS, který umožňuje umístit až 150 2 mL viálek.  

 

Agilent 5977E GC/MS = nejlepší poměr cena/výkon/spolehlivost.
Detailní informace o GC/MSD 5977E na webu Agilent Technologies

Autor: Ivo Novotný - Produktový specialista (GC, GC/MS, ICP-MS)
Tel: 724 309 027
Poslední aktualizace: 23/01/2015 - 14:45

Aplikace

Brožury, Technické specifikace