Agilent 5977B GC/MSD systém

→  Nepřekonatelný výkon, produktivita, důvěra a spolehlivost. 

Seznamte se s novou generací osvědčeného GC/MSD systému Agilent 5977 Series - nejoblíbenější GC/MSD všech dob.

Agilent 5977 MSD s Triple-Axis detektorem a novou generací iontového zdroje Vám přináší inovativní konstrukční prvky pro zvýšení produktivity Vaši laboratoře a pokročilé analytické vlastnosti, které sníží Vaše provozní náklady a zvýší důvěru ve Vaše výsledky a Vaši laboratoř. MSD 5977B Vám umožní získat více informací z každé analýzy: poslední verze automatizované spektrální dekonvoluce spolu s identifikačním a kvantifikačním softwarem poskytuje vyšší kvalitu dat a rozšíření Vašich analytických schopností za výrazně kratší čas a nárok na obsluhu.

Nový vysoceúčinný iontový zdroj (HES)

Nová generace iontových zdrojů odvozená od ověřené a úspěšné konstrukce iontových zdrojů GC/MS trojitých kvadrupólů řady 7010.

Zcela nový design, inovovaný systémem čoček a pozice vlákna vůči celému zdroji maximalizuje počet vzniklých iontů, které jsou úspěšně přeneseny z iontového zdroje do kvadrupólového analyzátoru.

Zcela jedinečná citlivost detektoru umožňuje dosažení detekčního limitu přístroje (IDL) 1.5 fg, jehož dosažení je vyžadováno při každé instalaci. Citlivost tohoto systému tak přináší detekční limity dosažitelné předchozí generací trojitých GC/MS kvadrupólů do světa jednoduchých GC/MSD kvadrupólů. Vysoká ciltlivost nepřináší pouze nízké detekční limity, ale umožňuje také zjednodušit přípravu vzorku (menší navážka vzorku, nižší nutnost zakoncentrování ad.) či nastřikovat menší objemy vzorku, a šetřit tak celý systém.

Kromě HES je možné MSD 5977B vybavit také tradičním exkračním iontovým zdrojem pro EI či kombinaci EI/CI a nebo zvolit základní variantu "stainless steel". Volba typu ionotvého zdroje následně určuje citlivost celého přístroje.

Přehled IDL pro jednotlivé typy zdrojů pro 5977B

Vysoká teplota a plně inertní iontový zdroj zvyšují Vaší produktivitu

Plně inertní iontový zdroj plní tři základní požadavky: Inertnost minimalizuje ztrátu aktivních a neutrálních molekul z GC. Vysoká teplota (až 350 °C) podporuje vynikající tvary chromatografických píků i pro vysokovroucí sloučeniny a minimalizuje znečištění iontového zdroje z vysokovroucích matic. Inovativní optika (čočky) zasahující až do samotného kvadrupólu přenášejí optimálně ionty do středu RF/DC pole pro maximální S/N pro rutinní aplikace.                              

Zlatý kvadrupól - srdce systému a maximální výkon

Zlatý kvadrupólUnikátní konstrukce kvadrupólu přináší nepřekonatelný výkon, robustnost a spolehlivost celého systému. Jeho hyperbolická křemenná struktura poskytuje velice nízké odchylky/chyby samotného pole, zlepšuje rozlišení a vynikající stabilitu hmotnostní osy bez ohledu na provozní teplotu. Pozoruhodná stabilita monolitického křemenného kvadrupólu umožňuje zahřívat analyzátor až na teploty 200 °C přináší a zaručuje čistotu MSD kvadrupólu během celé jeho životnosti.

 Triple-Axis detektor

Triple axis detektorTriple-axis orientace umísťuje HED-EM dvojitě mimo-osu kvadrupólu. Tato evoluční změna umožňuje maximalizovat sběr/odezvu iontů (zvýšení signálu) a minimalizovat neutrální šum ve srovnání s běžnými off-axis detektory. Detektor také přináší tří-kanálový zesilovač se zvýšeným zesílením signálu a delší životností. Plně automaticky optimalizované zesílení násobiče zajišťuje vždy optimální rovnováhu mezi odezvou iontů, linearitou a životností samotného násobiče. Automatická optimalizace navíc přináší konstantní citlivosti/odezvy během života EM a také konstantní odezvy u různých GC/MSD systému pro snadné srovnání výsledků nebo přenos metod.

Trace Ion Detekce a druhá generace dekonvolučního softwaru (DRS) přináší skutečné zlepšení výkonu pro stopovou analýzu v komplexních matricích

DRS

Trace Ion detekce digitálně filtruje šum z pozadí, píků a spekter pro zlepšení detekce s/bez DRS. NIST AMDIS software umožňuje automatickou dekonvoluci, a tím se stává dokonalým nástrojem pro stopovou analýzu pomocí GC/MSD ve složitých matricích či tam, kde není možné analyty chromatograficky rozdělit. "Vyčištěná" spektra po dekonvoluci poskytují lepší výsledky pro vyhledávání v knihovnách spekter, lepší kvantifikaci a minimalizují potenciál falešně negativních/pozitivních výsledků. ChemStation software plně integruje výsledky AMDIS do QEdit a reportů tak, že analytik může rychle porovnat standardní výsledky a výsledky po dekonvoluci. S Trace Ion detekcí a DRS jsou detekční limity metody (MDL) a meze kvantifikace (LOQ) pro většinu analytů výrazně nižší. Falešně pozitivní a falešně negativní výsledky jsou minimalizovány a Vaše data tak mají tu nejvyšší kvalitu a důvěryhodnost.

High-Performance Selected Ion Monitoring (SIM) a Full Scan

Možnost synchronní SIM/Scan sbírá SIM data a Full Scan data v jedné analýze, a to bez kompromisů na výkon systému. Dwell times lze nastavit od více než 100 ms až po 1 ms v krocích po 1 ms. AutoSIM automaticky převede data ze skenování do SIM nebo SIM/Scan metody čím výrazně šetří čas pro vytvoření metody.

Kapilární fluidní technologie zlepšují produktivitu, snížují provozní náklady a zvýšují analytický výkon

Pátá generace elektronické regulace tlaku (EPC) v kombinaci s inertním, miniaturizovaným systémem s minimálním mrtvým objemem a těsným spojením přímo v chromatografické peci přináší celou řadu různých konfigurací, které zvyšují možnosti a výkon vašeho GC a GC/MS systému. Pro GC/MS analýzy komplexních vzorků s píky matrice s dlouhou dobou eluce je backflush (zpětný proplach kolony) základním nástrojem. Kratší analýzy, minimalizace potřeby číštění iontového zdroje a delší životnost kolon je velice cenným přínosem pro každou laboratoř.

Splittování na bází kapilárních fluidních technologií a Deans switching zjednodušuje a zlepšuje spolehlivost a využitelnost kombinací klasických detektorů a MSD jako jsou MSD-ECD, FID nebo použití metod heart-cutting. S ovládáním pomocí ChemStation softwaru mohou být tyto funkce běžně a jednoduše vyžívaný v GC/MSD metodách.

IDP-3 Bezolejové pumpy (Dry scroll pumps)

Detailní informace MSD 5977B na webu Agilent Technologies 

Autor: Ivo Novotný - Produktový specialista (GC, GC/MS, ICP-MS)
Tel: 724 309 027
Poslední aktualizace: 18/05/2018 - 13:04

Aplikace

Vzdělávací materiály

Brožury, Technické specifikace