Agilent 5977A GC/MSD systém

→  Nepřekonatelný výkon, produktivita, důvěra a spolehlivost. 

Seznamte se s novou generací osvědčeného GC/MSD systému Agilent 5977 Series - nejoblíbenější GC/MSD všech dob. Inertní Agilent 5977 MSD s Triple-Axis detektorem a novou generací iontového zdroje Vám přináší inovativní konstrukční prvky pro zvýšení produktivity Vaši laboratoře a pokročilé analytické vlastnosti, které sníží Vaše provozní náklady a zvýší důvěru ve Vaše výsledky a Vaši laboratoř.

MSD 5977 Vám také umožní získat více informací z každé analýzy: poslední verze automatizované spektrální dekonvoluce ve spolupráci s identifikačním a kvantifikačním softwarem poskytuje vyšší kvalitu dat a rozšíření Vašich analytických schopností za výrazně kratší čas a nárok na obsluhu.

Nový pulsní extrakční iontový zdroj

 

Nová generace iontových zdrojů odvozená od ověřené a úspěšné konstrukce iontových zdrojů u MS/MS QQQ detektorů řady 7000B.

Maximalizuje počet iontů, které jsou úspěšně přenesených z iontového zdroje do kvadrupólového analyzátoru.

Vysoká teplota a plně inertní iontový zdroj zvyšují Vaší produktivitu

Plně inertní iontový zdroj plní tři základní požadavky: Inertnost minimalizuje ztrátu aktivních a neutrálních molekul z GC. Vysoká teplota (až 350 °C) podporuje vynikající tvary chromatografických píků i pro vysoko vroucí sloučeniny a minimalizuje znečištění iontového zdroje z vysokovroucích matic. Inovativní optika (čočky) zasahující až do samotného kvadrupólu přenášejí optimálně ionty do středu RF/DC pole pro maximální S/N pro rutinní aplikace.                              

Zlatý kvadrupól - srdce systému a maximální výkon

Zlatý kvadrupól Unikátní konstrukce kvadrupólu přináší nepřekonatelný výkon, robustnost a spolehlivost celého systému. Jeho hyperbolická křemenná struktura poskytuje velice nízké odchylky/chyby samotného pole, zlepšuje rozlišení a vynikající stabilitu hmotnostní osy bez ohledu na provozní teplotu. Pozoruhodná stabilita monolitického křemenného kvadrupólu umožňuje zahřívat analyzátor až na teploty 200 °C přináší a zaručuje čistotu MSD kvadrupólu během celé jeho životnosti.

Triple-Axis detektor

Triple axis detektorTriple-axis orientace umísťuje HED-EM dvojitě mimo-osu kvadrupólu. Tato evoluční změna umožňuje maximalizovat sběr/odezvu iontů (zvýšení signálu) a minimalizovat neutrální šum ve srovnání s běžnými off-axis detektory. Detektor také přináší tří-kanálový zesilovač se zvýšeným zesílením signálu a delší životností. Plně automaticky optimalizované zesílení násobiče zajišťuje vždy optimální rovnováhu mezi odezvou iontů, linearitou a životností samotného násobiče. Automatická optimalizace navíc přináší konstantní citlivosti/odezvy během života EM a také konstantní odezvy u různých GC/MSD systému pro snadné srovnání výsledků nebo přenos metod.

Trace Ion Detekce a druhá generace dekonvolučního softwaru (DRS) přináší skutečné zlepšení výkonu pro stopovou analýzu v komplexních matricích

DRS

Trace Ion detekce digitálně filtruje šum z pozadí, píků a spekter pro zlepšení detekce s/bez DRS.NIST AMDIS software umožnuje automatickou dekonvoluci a tím se stává dokonalým nástrojem pro stopovou analýzu pomocí GC/MSDve složitých matricích či tam, kde není možné analyty chromatograficky rozdělit."Vyčištěná" spektra po dekonvoluci poskytují lepší výsledky pro vyhledávání v knihovnách spekter, lepší kvantifikaci a minimalizují potenciál falešně negativních/pozitivních výsledků.ChemStation software plně integruje výsledky AMDIS do QEdit a reportů tak, že analytik může rychle porovnat standardní výsledky a výsledky po dekonvoluci.S Trace Ion detekcí a DRS jsou detekční limity metody (MDL) a meze kvantifikace (LOQ) pro většinu analytů výrazně nižší.Falešně pozitivní a falešně negativní  výsledky jsou minimalizovány a Vaše data tak mají tu nejvyšší kvalitu a důvěryhodnost.

High-Performance Selected Ion Monitoring (SIM) a Full Scan

Možnost synchronní SIM/Scan sbírá SIM data a Full Scan data v jedné analýze a to bez kompromisů na výkon systému. Dwell times lze nastavit od více než 100 ms až po 1 ms v krocích po 1 ms. AutoSIM automaticky převede data ze skenování do SIM nebo SIM/Scan metody čím výrazně šetří čas pro vytvoření metody.

Kapilární fluidní technologie zlepšují produktivitu, snížují provozní náklady a zvýšují analytický výkon

 

 5. generace elektronické regulace tlaku (EPC) v kombinaci s inertním, miniaturizovaným systémem s minimálním mrtvým objemem a těsným spojením přímo v chromatografické peci přináší celou řadu různých konfigurací, které zvyšují možnosti a výkon vašeho GC a GC/MS systému.Pro GC/MS analýzy komplexních vzorků s píky matrice s dlouhou dobou eluce je backflush (zpětný proplach kolony) základním nástrojem. Kratší analýzy, minimalizace potřeby číštění iontového zdroje a delší životnost kolon je velice cenným přínosem pro každou laboratoř.

Splittování na bází kapilárních technologií a Deans switching zjednodušuje a zlepšuje spolehlivost a využitelnost kombinací klasických detektorů a MSD jako jsou MSD-ECD, FID nebo použití metod heart-cutting.S ovládáním pomocí ChemStation softwaru mohou být tyto funkce běžně a jednoduše vyžívaný v GC/MSD metodách.

Detailní informace MSD 5977A na webu Agilent Technologies 

Autor: Ivo Novotný - Produktový specialista (GC, GC/MS, ICP-MS)
Tel: 724 309 027
Poslední aktualizace: 04/02/2015 - 10:51

Aplikace

Brožury, Technické specifikace