Agilent 5975T mobilní GC/MSD systém

Jediný mobilní GC/MSD s výkonem laboratorního bench-top systému

(již není dodáván, nahrazen 5977B, Intuvo)

Agilent 5975T mobilní GC/MS je první komerčně dostupný přenosný GC/MS systém, který umožňuje rychlý zisk výsledků přímo v terénu. Systém 5975T kombinuje výhody léty ověřeného klasického laboratorního bench-top sytému 5975C GC/MS (vysoký výkon, spolehlivost a kvalita výsledků) s parametry plně přenosného instrumentu. Systém 5975T GC/MS je o více jak jednu třetinu menší a dosahuje o 50 % nižší spotřeby energie ve srovnání s klasickým bench-top přístrojem a současně umož+nuje rychlý a efektivní zisk výsledků potřebných pro neodkladná rozhodnutí ve zdraví a bezpečnost ohrožujících situacích (analýza kontaminovaných potravin, vzorků životního prostředí, forenzní analýzy atd.). 5975T GC/MS využívá Agilent patentovanou technologii LTM (low termal mass) pro rychlé vyhřívání a chlazení systému, které významných způsobem snižuje časovou náročnost širokého spektra analýz.  

 • Přenosný a vysoce spolehlivý přístroj navržený pro rychlý zisk informací přímo v terénu. Systém je vybaven antivibrační podložkou, která zajišťuje bezpečný transport přístroje. Vlastní plynový chromatograf je designovan tak, že umožňuje snadnou výměnu kolony a inletu kdekoliv v terénu.

 • Patentovaný hyperbolický kvadrupól s rozsahem hmot 1,8 až 1050 u; unikátní stabilita křemenného monolitického kvadrupólu umožňuje zahřívání až na  200°C pro automatické tepelné čištění a odstraňování kontaminace běžné u kovových kvadrupólů provozovaných při nižších teplotách.

 • Inertní iontový zdroj programovatelný až do 350°C přináší lepší odezvy pro aktivní či pozdě se eluující analyty.

 • Jedinečná LTM (low termal mass) technologie umožňuje přímé vyhřívání (až 1200°C/min) a chlazení pece, čímž významně urychluje vlastní analýzu.

 • Synchronní SIM/Scan mód s automaticky nastavitelným SIM  umožnuje v rámci jedné analýzy měření v SIM (dwell time 1 msec až 100 sec v krocích po 1 msec) a Full Scan módu současně. Díky tomu je dosaženo dobré citlivosti měření a současně je možné využít spekter naměřených ve Scan módu pro identifikaci neznámých látek na základě porovnání se spektrálními knihovnami (NIST). Toto je především důležité v případech, kdy je potřeba během krátké doby získat o daném vzorku, co nejvíce informací. AutoSIM automaticky převede data ze Scan módu do SIM nebo SIM/Scan metody, čímž výrazně šetří čas nutný pro vytvoření metody.

 • Speciální technologie umožňuje zachování vakua v systému i když je přístroj vypnutý, čímž dochází oproti klasickým bench-top přístojům k výrazným časovým úsporám (cca 1 hod) po jeho opětovném spuštění.

 • Retention Time Locking (RTL) umožňuje dosažení identických RT nezávisle na přístroji, oprátorovi či údržbě kolony → nepřekonatelná přesnost časových segmentů pro sběr dat.

 • EI spektra získaná pomocí MS s analyzátorem typu jednoduchý kvadupól umožnují identifikaci neznámých látek s využitím spektrálních knihoven (NIST). Identifikace látek je navíc podpořena RTL a DRS (Deconvolution Reporting Software), který usnadnuje především identifikaci chromatograficky koeluovaných píků (analytů).

 • Systém 5975T může být vybaven různými typy dávkovačů vzorků: 
  7693A a 7650A ALS (Automatic Liquid Sampler) pro nástřik kapalných vzorků/extraktů
  - 7667A mini Thermal Desorber pro rychlou a spolehlivou analýzu plynů
  Thermal Separation Probe (TSP) pro rychlou a jednoduchou analýzu pevných, kapalných a kašovitých vzorků přímo v terénu,  snižuje požadavky na přípravu vzorku, eliminuje riziko sekundární kontaminace vzorku
  Caplillary Trap Gas Sampler (CTS) pro rychlé (několik sekund až minut) manuální vzorkování plynů 
  - Headspace, Purge and Trap.... 

 • Celý systém je plně ovládán uživately léty prověřeným snadno ovladatelným softwarem MSD ChemStation

Agilent 5975T LTM GC/MS = excelentní zhodnocení finančních prostředků = jeden přístroj využitelný pro laboratorní analýzy a měření v terénu současně. 

Více informací o možném využití Agilent 5975T GC/MSD na webu Agilent Technologies.

Autor: Ivo Novotný - Produktový specialista (GC, GC/MS, ICP-MS)
Tel: 724 309 027
Poslední aktualizace: 18/05/2018 - 13:03

Aplikace

Brožury, Technické specifikace