Agilent 5975C GC/MSD system

GC/MSD 5975C = Výkon, produktivita, důvěra a spolehlivost.

Seznamte se s novou generací analytiky osvědčeného GC/MSD systému Agilent 5975 Series - nejoblíbenější GC/MSD všech dob. Inertní Agilent 5975C MSD s Triple-Axis detektorem Vám přináší inovativní konstrukční prvky pro zvýšení produktivity Vaši laboratoře a pokročilé analytické vlastnosti, které zvýší důveru ve Vaše výsledky a Vaši laboratoř . MSD 5975C Vám umožní získat více informací z každé analýzy: poslední verze automatizované spektrální dekonvoluce ve spolupráci s identifikačním a kvantifikačním softwarem poskytuje vyšší kvalitu dat a rozšíření Vašich analytických schopností za výrazně kratší čas a nároky na obsluhu.

Iontový zdroj

Vysoká teplota a plně inertní iontový zdroj zvyšují Vaší produktivitu

Celoinertní inotový zdroj plní tři základní požadavky: Inertnost minimalizuje ztrátu aktivních a neutrálních molekul z GC. Vysoká teplota (až 350 ˚C) podporuje vynikající  tvary chromatografických píků i pro vysokovroucí sloučeniny a minimalizuje znečištění iontového zdroje z vysokovroucích matic. Inovativní optika (čočky) zasahující až do samotného kvadrupólu přenášejí optimálně ionty do středu RF/DC pole pro maxímální S/N pro rutinní aplikace.

Zlatý kvadrupólZlatý kvadrupól - srdce systému a maximální výkon

Unikátní konstrukce kvadrupólu má nepřekonatelný výkon, robustnost a spolehlivost. Jeho skutečná hyperbolická křemenná struktura poskytuje velice nizké odchylky/chyby samotného pole, lepší rozlišení a vynikající stabilitu hmotnostní osy, bez ohledu na provozní teplotu. Ve skutečnosti, pozoruhodná stabilita monolitického křemenného kvadrupolu umožňuje zahřívat  analyzátor až na teploty 200 ˚C co zaručuje a přináší čistotu MSD kvadrupolu počas celé jeho životnosti.

Triple-Axis detektorTriple axis detektor

Triple-axis orientace umistňuje HED-EM dvojitě mimo-osu kvadrupólu. Tato evoluční změna umožňuje maximalizovat sběr/odezvu iontů (zvýšení signálu) a minimalizovat neutrální šum ve srovnání s běžnými off-axis detektory. Detektor také přináší tří-kanálový zasilovač se zvýšeným zesílením signálu a delší životností. Plně automaticky optimalizované zesílení násobiče zajišťuje vždy optimální rovnováhu mezi odezvou iontů, linearitou a životností samotného násobiče. Navíc automatická optimalizace přináší konstantní citlivosti/odezvy během života EM a také konstantní odezvy u různých GC/MSD systému pro snadné srovnání výsledků nebo přenos metod.

DRSTrace Ion Detekce a druhá generace dekonvolučního softwaru (DRS) přináší skutečné zlepšení výkonu pro stopovou analýzu v komplexních matricích

Trace Ion detekce digitálně filtruje šum z pozadí, píků a spekter pro zlepšení detekce s nebo bez DRS. Pro problémy s koelucí běžných ve složitých matricích je síla  dekonvoluce NIST AMDIS softwaru dokonalým nástrojem pro stopovou analýzu pomocí GC/MSD. "Vyčistěné" spektra po dekonvoluci poskytují lepší výsledky pro vyhledávání v knihovnách spekter, lepší kvantifikaci a minimalizuje potenciál falešných výsledků. ChemStation software plně integruje výsledky AMDIS do QEdit a reportů tak, že analytik může rychle porovnat standardní výsledky a výsledky po dekonvoluci. S Trace Ion detekcí a DRS jsou detekční limity (MDL) a meze kvantifikace (LOQ) pro většinu analytů výrazně nižšíí. Falešně pozitivních a falešně negativní  vyýsledky jsou minimalizovány a Vaše data tak mají tu nejvyšší kvalitu a důveryhodnost.

High-Performance Selected Ion Monitoring (SIM) a Full ScanCFT

Možnost synchronní SIM/Scan sbírá SIM data a Full Scan data v jedné analýze a to bez kompromisů na výkon systému. Dwell times lze nastavit od více než 100 ms až po 1 ms v krocích po 1 ms. AutoSIM automaticky převede data ze skenování do SIM nebo SIM/Scan metody čím výrzně šetří čas pro vytvoření metody.

Kapilární fluidní technologie zlepšují produktivitu, snížují provozní náklady a zvýšují analytický výkon

5. generace elektronické regulace tlaku (EPC) v kombinaci s inertním, miniaturizovaným systémem s minimálním mrtvým objemem a těsným spojením přímo v chromatografické peci přináší celou řadu různých konfigurací, které zvyšují možnosti a výkon GC a GC/MS systému. Pro GC/MS analýzy komplexních vzorků s píky matrice s dlouhou dobou eluce je backflush (zpětný proplach kolony) základním nástrojem. Kratší analýzy, minimalizace potřeby číštění iontového zdroje a delší životnost kolon je velice cenným přínosem pro každou laboratoř. Splittování na bází kapilárních technologií a Deans switching zjednodušuje a zlepšuje spolehlivost a vyžitelnost kombinací klasických detektorů a MSD jako jsou MSD-ECD, FID nebo použití metod heart-cutting. S ovládaním pomocí ChemStation softwaru mohou být tyto funkce běžně a jednoduše vyžívaný v GC/MSD metodách.

Autor: Ivo Novotný - Produktový specialista (GC, GC/MS, ICP-MS)
Tel: 724 309 027
Poslední aktualizace: 23/01/2015 - 14:47

Aplikace

Brožury, Technické specifikace