ICP-QQQ 8900 series

Nová technologie - nové možnosti.
 
Po velmi úspěšném uvedení modelu Agilent 8800 ICP-MS QQQ vstoupila na trh nová inovovaná řada ICP-MS Agilent 8900 series. Jedná se o technologicky unikátní přístroj, který i přes některé pokusy stále nenašel přemožitele a přináší takové možnosti aplikací a výzkumu, které nikdy předtím nebylo možné provádět. Prohlédněte si nejnovější aplikační kompendium zde s praktickými ukázkami využití technologie ICP-MS-MS.
 
Inovovaný model 8900 ICP-QQQ zachovává osvědčené vlastnosti a možnosti ICP-MS Agilent 7700/7800/8800 series a nabízí také:
  • Bezkonkurenční výkon - 8900 ICP-QQQ má vyšší citlivost, nižší pozadí a poskytuje tak vyšší výkon ve srovnání se stávajícími kvadrupólovými a často také hi-resolution ICP-MS systémy.
  • Výsledky, kterým můžete důvěřovat - Unikátní konfigurace 8900 ICP-QQQ umožňuje MS/MS analýzy a přináší tak přesnou kontrolu nad reakčními procesy v ORS4 kolizně/reakční cele (CRC). MS/MS režim vybírá/kontroluje ionty, které mohou vstoupit do kolizně/reakční cely, a poskytuje tak konzistentní a spolehlivé výsledky, i když je složení vzorků různorodé.
  • Maximální flexibilitu - 8900 ICP-QQQ poskytuje lepší výkon pro analýzy z oblasti výroby polovodičů, pokročilých materiálů, klinických nebo life science aplikací a celé řady výzkumných i běžných aplikací, kde je díky vysokým interferencím problematické měření s klasickým kvadrupólovým ICP-MS.

 

Osvědčený základ

 
Zatímco je nový ICP-MS 8900 QQQ unikátní ve své konfiguraci a výkonu, sdílí mnoho hardwarových komponent a softwarovou platformu s jejprodávanšjšími ICP-MS na trhu - kvadrupólovými Agilent 7800 a 7900 Series ICP-MS.
 
7800/7900 Series ICP-MS je obecným měřítkem pro vysoce výkonné, nákladově efektivní ICP-MS analýzy a přináší bezkonkurenční odstraňování interferencí v režimu He módu (bez nutnosti použití rekačních plynů).
 
A nyní nabízí vynikající výkon a flexibilitu také řada ICP-QQQ 8900 series a s mnoha novými unikátními provozními módy otevírá další možnosti analýz především pro komplikované aplikace/matrice.
 
Komplikované prvky lze měřit snadno:
  • Prvky, které byly na nízkých úrovních s obtížemi analyzovatelné s využitím konvenčních ICP-MS nebo vyžadovaly použití hi-resolution systémů, je nyní možné spolehlivě a snadno analyzovat s novým ICP-QQQ Agilent 8900 series.
  • 8900 ICP-QQQ umožňuje například analyzovat nižší úrovně síry pomocí O2 reakčního režimu. MS/MS mód zabezpečuje řízenou reakční chemii a zajišťuje, aby byl produktový ion 48SO+ měřen nezávisle, bez jakýchkoliv interferencí z 48Ca+, 48Ti+36Ar12C+.
  • ICP-QQQ 8900 series také umožňuje např. přesnou izotopovou analýzu síry, protože 34S16O+ je zcela separován od 32S18O+ (viz obrázek).

 

 

  • Princip selekce hmot ICP MS a ICP-MS-MS 
 
 
Více informací naleznete na stránkách Agilent Technologies a nebo kontaktujte ivo.novotny [at] hpst.cz (produktového specialistu).

Autor: Ivo Novotný - Produktový specialista (GC, GC/MS, ICP-MS)
Tel: 724 309 027
Poslední aktualizace: 14/06/2019 - 10:57

Aplikace

Brožury, Technické specifikace

Časopisy