ICP-MS 7700x series

Silný nástroj pro rutinní, počtem vzorku náročné a matricově bohaté aplikace

Model 7700x je navržen především pro rutinní analýzy vzorků s vysokým obsahem matrice a standardně zahrnuje modul High Matrix Introduction (HMI) pro analýzu vzorků s velmi velkým obsahem matrice.

Díky vysoké energii plazmatu (následkem čehož se minimalizuje tvorba interferencí), matricově tolerantnímu rozhraní a dynamickému rozsahu přes 9 řádů, poskytuje 7700x ideální kombinaci robustnosti, citlivosti a analytického rozsahu.

7700x ICP-MS si však také zachovává flexibilitu pro výzkumné aplikace a obsahuje funkce očekávané od nejspecifičtějších ICP-MS systémů.

 

High Matrix Introduction (HMI) - až 3% TDS bez nutnosti manuálního ředění

 • Umožňuje měření vzorků s vysokým obsahem matrice – až do několika % všech rozpuštěných látek (TDS) – bez nutnosti manuálního ředění.
 • Řízení ředícího plynu a sofistikovaných algoritmů optimalizace plazmatu poskytuje stalý provoz ze dne na den a mezi různými typy vzorků.
 • Minimalizace údržby a zanášení systému, stabilnější odezvy.
 • Eliminace problémů vznikajících při manuální předúpravě vzorků (kontaminace, lidský faktor, nepřesnost, spotřeby reagencií) a zároveň úspora času.

 

Reakční systém Octopole (ORS3)

 • Systém je vybaven novou generací kolizně-reakční cely (ORS – Octopole Reaction System) pro spolehlivé odstranění polyatomických interferencí (As, Se, Fe, Cr, V atd.) na principu srážek pouze s kolizním (ne reakčním) plynem He a následné diskriminaci kinetické energie.
 • Již není nutné běžně používat reakční plyny pro žádný z prvků. Narozdíl od systémů využívajících reakční plyny (H2, NH3 CH4) jsou eliminovány problémy vzniku nových interferencí a tím složitost spektra a vyhodnocení.
 • Univerzální He režim výrazně snižuje nebo eliminuje polyatomické matricové interference na všech analytech, ve všech vzorcích - bez předchozí znalosti složení vzorku.
 • He režim podává spolehlivější údaje v komplexních vzorcích, protože všechny polyatomické interference jsou odstraněny a žádné nové se bez ohledu na matrici netvoří.
 • Zjednodušený vývoj metody - pro stejné podmínky cely používány prakticky pro všechny analyty ve všech běžných typech vzorků.
 • Cela využívá jednoduchý nereaktivní plyn He a pracuje na principu diskriminace kinetické eneregie v důsledku srážek s atomy He (nevznikají žádné nové interference).
 • Pro speciální aplikace zejména při analýze polovodičů je možné rozšíření a využívání až dalších 2 reakčních plynů H2, O2, NH3, Xe (nebo jiných plynů) a práce na principu reakce mezi vybraným plynem a interferentem (vhodné pro kritické analýzy pouze vybraných prvků, vznik nových interferencí, větší složitost spektra).

Autor: Ivo Novotný - Produktový specialista (GC, GC/MS, ICP-MS)
Tel: 724 309 027
Poslední aktualizace: 17/04/2015 - 09:49

Brožury, Technické specifikace