Off-gel frakcionace

Frakcionace proteinů a peptidů před LC/MS analýzou může dramaticky zvýšit počet proteinů, které nakonec lze identifikovat. Agilent 3100 OffGel Fractionator využívá metody izoelektrického fokusování...
Kity pro Agilent 3100 OffGel 5188-6444 Starter Kit Fractionation of protein or peptide samples. Kit includes IPG gel strips, well frames, cover seals, electrode pads, cover fluid and reagents. Kit...