LPG analyzátor

Analyzátor zkapalněného ropného plynu (LPG)

Pro analýzu vzorků zkapalněného ropného plynu nabízí Agilent několik GC systémů, které umožňují stanovit uhlovodíky C1-C6, a to podle norem ASTM D2163, ASTM D2593, ASTM D2712 a ASTM D4424, uhlovodíky C1-C6 a směs propanu a butanu v komerčních produktech podle norem ISO 7941, EN 27941 a IP 405 a uhlovodíky C1-Ca sumu C6+ podle normy ASTM D2163. 

Další informace naleznete v přiložených brožurách a na stránkách Agilent.

Autor: Pavel Svoboda - Produktový specialista (GC)
Tel: +420 731 643 168
Poslední aktualizace: 03/01/2018 - 09:08

Brožury, Technické specifikace