Analyzátor plynů rozpuštěných v transformátorových olejích

TOGA (Transformer Oil Gas Analyzers) analyzátor 

TOGA analyzátor postavený na plynovém chromatografu Agilent 7890B je určen pro analýzu plynů, jež vznikají v transformátorových olejích. Tyto nežádoucí plyny jsou důsledkem přirozeného stárnutí olejů, které nachází uplatnění při chlazení a izolaci transformátorů. Jelikož oleje omývají všechny vnitřní části transformátorů, analýza plynů rozpuštěných v těchto olejích přináší důležité informace. Přítomnost jednotlivých plynů a jejich poměry také popisují stáří a vlastnosti použitých olejů.

TOGA analyzátor umožňuje stanovit vybrané produkty rozkladných procesů transformátorových olejů, jež zahrnují H2, O2, N2, CO, CO2, CH4, C(ethane, ethylene, acetylene), C(propane, propylene) a 1-butene, a poskytuje reprodukovatelné výsledky v souladu s ASTM normou D3612. Úpravu a nástřik vzorků obstarává automatický Headspace dávkovač Agilent 7697A.

Další informace naleznete v přiložených brožurách a na stránkách Agilent.

Autor: Pavel Svoboda - Produktový specialista (GC)
Tel: +420 731 643 168
Poslední aktualizace: 03/01/2018 - 09:09

Brožury, Technické specifikace