Analyzátor alkoholu v krvi

Analyzátor alkoholu v krvi (BAC Blood Alcohol Analyser)

Agilent nabízí předkonfigurované a otestované sestavy pro analýzu ethanolu v krvi, které využívají plynové chromatograf Agilent 8860, Agilent 8890 nebo Agilent Intuvo. Konfigurace obou GC systémů zahrnuje Split/Splitless inlet, dvě kolony se stejnými rozměry a odlišnými stacionárními fázemi a dva FID detektory.

Nástřik vzorků obstarává automatický Headspace dávkovač Agilent 7697A.

Autor: Pavel Svoboda - Produktový specialista (GC)
Tel: +420 731 643 168
Poslední aktualizace: 24/03/2020 - 15:33

Aplikace

Brožury, Technické specifikace