Analýza stopových plynů

Picarro

 

 

Picarro je předním poskytovatelem řešení pro měření emisí skleníkových plynů (GHG), stopových plynů a stabilních izotopů v mnoha vědeckých aplikacích.

Cavity Ring-Down spektroskopie

Jedná se o patentovanou technologii takzvanou Cavity Ring-Down spektroskopii (CRDS), která je srdcem všech instrumentů Picarro a umožňuje detekci cílových molekul na úrovni ppb nebo lepší.

Vědecké přístroje

Portfolio Picarro plynových analyzátorů a systémů umožňuje vědcům po celém světě měřit GHG, stopové plyny a stabilní izotopy, které se nacházejí ve vzduchu, vodě a půdě. Vysoce přesné a uživatelsky snadné  přístroje lze nalézt po celém světě a nabízejí bezkonkurenční výkon v různých polních podmínkách.

Řešení detekce úniku plynů

Picarro Surveyor je jediným řešením v oboru pro detekci netěsností plynových rozvodů a s tím spojeného úniku plynu. Speciálně vybavený automobil umožňuje prozkoumat přípojky a sledované oblasti během jízdy a identifikovat pravděpodobná místa netěsnosti potrubí, stejně jako i prostory bez úniku. Jeho bezpečné uživatelské rozhraní poskytuje v reálném čase přehled o prozkoumaném území a nalezených místech úniku, samozřejmostí je také možnost generovat kontrolní záznam. Nebezpečné úniky lze snadno identifikovat, zatímco falešné poplachy jsou prakticky eliminovány. Biogenní metan nebo zemní plyn jako zdroje úniku tak mohou být identifikovány během několika minut.

Průmyslová řešení

Průmyslová řešení Picarro sahají od mobilních technologií detekce úniků pro veřejné služby až po stopové analýzy plynů pro výrobu polovodičových součástí a farmaceutických izolátorů.

 

Picarro G2301 a G2401 analyzátory Simultánní a přesné měření emisí CO2, CH4 a H2O pro laboratoř, terén či mobilní aplikace. K dispozici i varianta s měřením CO. Citlivost na úrovni ppm, preciznost a...
Picarro G2204 analyzátor Simultánní, přesné měření CH4 a H2S pro rychlou detekci emisí, s použitím fixní nebo mobilní platformy. Citlivost na úrovni ppm, preciznost a přesnost s mimořádně nízkým...
Picarro G2203 analyzátor Simultánní, přesné měření CH4 a C2H2 pro sledovací studie emisí na velkých plochách. Citlivost na úrovni ppm, preciznost a přesnost s mimořádně nízkým driftem Rychlé,...
Picarro G2308 a G2508 analyzátory Revoluce v měření toků v půdě Půda je kritické a složité téma. Výměna skleníkových plynů mezi půdou a atmosférou je důležitým krokem v globálním koloběhu dusíku a...
Picarro G2103 analyzátor Detekce NH3 v různých prostředích. Simultánní, přesné měření NH3 a H2O Citlivost na úrovni ppm, preciznost a přesnost s mimořádně nízkým driftem Rychlé, kontinuální měření v...
Picarro G2114 Analyzátor Přesné měření H2O2 při pokojové teplotě a tlaku bez jakýchkoliv obav Výjimečně vysoká citlivost a přesnost s minimální kalibrací Rychlé, kontinuální měření v reálném čase a...
Picarro G2108 HCl analyzátor   Vynikající citlivost, preciznost a přesnost prakticky bez driftu Rychlé, kontinuální měření v reálném čase a bez interference Velký dynamický rozsah s vysokou...
Picarro G2205 analyzátor Umožní průběžně zjišťovat přesná množství fluorovodíku. Simultánní, přesné měření HF a H2O Citlivost na úrovni ppt, přesnost a správnost, prakticky bez driftu Rychlé,...
Picarro G2106 analyzátor Detekci a měření ethylenu v ovoce a dozrávajících květinách, při těžbě zemního plynu apod. Citlivost na úrovni ppm, přesnost a správnost prakticky bez driftu Rychlé,...
Picarro G2107 analyzátor K detekci a měření toxického formaldehydu v laboratoři nebo v terénu. Simultánní, přesné měření H2CO a H2O Citlivost na úrovni ppm, přesnost a správnost prakticky bez driftu...