Měření HCl

Picarro G2108 HCl analyzátor

 

  • Vynikající citlivost, preciznost a přesnost prakticky bez driftu
  • Rychlé, kontinuální měření v reálném čase a bez interference
  • Velký dynamický rozsah s vysokou linearitou
  • Bez potřeby spotřebního materiálu
  • Instalování a zprovoznění během několika minut
  • Robustní a odolný vůči změnám okolní teploty

Picarro analyzátor G2108 chlorovodíku umožňuje měření stopového plynu v reálném čase s citlivostí na úrovni ppt. Patentovaná technologie Picarro na principu "Cavity Ring Down" spektroskopie (CRDS) je založena na měření času s využitím laseru v blízké infračervené oblasti, díky kterému je pak možno zaznamenat spektrální "podpis" molekuly. Plyn cirkuluje v optické měřící dutině s účinnou délkou trasy až 20 kilometrů. Patentovaný, vysoce přesný monitor vlnové délky zajišťuje, že je monitorována pouze spektrální vlastnost našeho zájmu, což výrazně snižuje citlivost analyzátoru k interferujícím plynům a umožňuje tak měření ultra-stopových koncentrací plynů i v přítomnosti interferujících plynů. Výsledkem je, že analyzátor dosahuje vysoké linearity, přesnosti a správnosti měření i při měnících se podmínkách v okolním prostředí a s minimální nutností kalibrace. Přesné ovládání teploty a tlaku v analyzátoru Picarro G2108 zajišťuje přesné měření po dlouhou dobu s minimálním použitím kalibračních plynů. Analyzátor je mimořádně robustní, s minimálním driftem a údržbou a nevyžaduje žádný spotřební materiál, čímž dosahuje velmi snadného použití a nízkých nákladů na provoz.

Transport z místa na místo je velmi snadný, analyzátor lze nastavit a rozběhnout během několika minut, přičemž v podstatě s nulovou přípravou vzorku. Koncentrace plynu se zobrazuje v reálném čase bez požadavků na úpravy dat po měření, a data jsou neustále archivována na interní pevný disk analyzátoru. Analyzátor je navržen pro provoz v laboratořích a dalších náročných prostředích, přičemž je možné pracovat po mnoho měsíců bez zásahu uživatele. Analyzátor může být nakonfigurován tak, aby automaticky exportoval data z měření v pravidelných intervalech přes ethernetové připojení, nebo přes výstup real-time v digitální podobě (přes rozhraní RS-232) popřípadě ve volitelných analogových formátech. Uživatelé se mohou vzdáleně připojit k internímu systému Windows 7 OS PC analyzátoru a ovládat jej pomocí standardního připojení ke vzdálené ploše, nebo s podobným softwarem pro vzdálené připojení. Analyzátor může také použít svůj modem nebo ethernetové připojení  a automaticky se synchronizovat s atomovými hodinami. Tento software obsahuje ventilový sekvenátor, který je schopen regulovat až šest vnějších magnetických ventilů a rotační ventil.

Autor: Martina Háková - Produktový specialista (FTIR, UV-Vis-NIR, fluorescence)
Tel: 730 572 998
Poslední aktualizace: 02/08/2016 - 13:50

Brožury, Technické specifikace