Agilent 1260 Infinity II SFC ve spojení s MS

Systémy Agilent 1260 Infinity II SFC jsou plně kompatibilní s MS detektory Agilent. Propojení lze realizovat v režimu full flow nebo split.  Pro zajištění účinnosti ESI ionizace je efluent z kolony míchán s make-up rozpouštědlem, které je pumpováno make-up pumpou. V režimu full flow je efluent míchán s make-up rozpouštědlem a poté veden zpět do kontrolního modulu a z něj do MS detektoru bez dělení toku. V režimu s dělením toku (split) je využit dedikovaný splitter, do něhož je přiváděno make-up rozpouštědlo, tok je dělen, část se vrací do kontrolního modulu pro zajištění zpětného tlaku systému a část je vedena  do MS detektoru. 

Režim Full Flow                                                                                                     

 

  Režim s dělením toku (Split)

 

                    

 

 

                     

Autor: Jitka Zrostlíková - Produktový specialista (LC/MS)
Tel: 606 047 034
Poslední aktualizace: 15/11/2017 - 16:41

Aplikace