Agilent Partner Labs

Agilent Partner Labs je inovativní spolupráce mezi Agilent Technologies a klíčovými laboratořemi, soukromými a akademickými, v celé Evropě, kde oba partneři přispívají svými instrumentálními a aplikačními znalostmi. Laboratoře jsou cenným zdrojem pro diskusi a hledání řešení problémů moderní analytické chemie a jsou ideálním místem pro hodnocení nových nástrojů a pracovních postupů se skutečnými vzorky.

Partnerské laboratoře mají bohaté zkušenosti s rutinním používáním přístrojů Agilent pro chromatografii, spektroskopii a hmotnostní spektrometrii v oblasti bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí, cílených a necílených metabolomik, farmaceutického a klinického výzkumu, forenzních, petrochemických, materiálových věd a mnoha dalších oblastech.

Pro více informací si můžete stáhnout brožuru Agilent Partner Labs – Workshops Delivered by the Application Experts nebo nás kontaktujte na info [at] hpst.cz

 

 

Brožury, Technické specifikace